KULDMÄRK PÄRNU ABILINNAPEALE ENE TÄHELE

Fotogalerii

Kuldtähe pälvinud Pärnu abilinnapea Ene Täht ja Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Urmas Saard, reporter

Eile tähistas Tartu Ülikooli Pärnu kolledž Eesti rahvusülikooli 104. aastapäeva. Tähistamist alustati Port Artur 2 kolmandal korrusel asuvas Rahva Raamatus, kus esitleti raamatut „Academia Pernaviensise lugu. Tartu ülikool Pärnus aastail 1699–1710”. Edasi jätkati aktuse ja Aldur Vunki loenguga kolledži raamatukogus ning Pärnu abilinnapeale Ene Tähele anti üle Kuldmärk.

Ajaloodoktor Aldur Vunk rääkis äsja ilmunud ajaloolise kogumiku ühe autorina nii Rahva Raamatus toimunud raamatu esmaesitlusel kui ka hiljem kolledžis, et 18. sajandi algusega lõppes Eestimaa kõrghariduse arenguloos ajajärk mille kohta seni puudus põhjalikum ülevaade ja mida saaks kasutada õppematerjalina. Autori sõnul tuleb just nüüd praegusaja aktuaalsete teemade valguses anda laiemale üldsusele uus ülevaade Eesti hariduse ja teaduse arengu tähtsa perioodi kohta.

saavutuseks oli seegi, et esimest korda suutis Rootsi Ülemereprovintside protestantlik akadeemia töötada edasi isegi sõja puhkedes

18. sajandi esimesel kümnendil kujundati Pärnus välja kõrgkool, milles polnud realiseeritud küll kõik ootused, aga saavutuseks oli seegi, et esimest korda suutis Rootsi Ülemereprovintside protestantlik akadeemia töötada edasi isegi sõja puhkedes. Liivimaal väljendas ülikooli nimetus (Academia Gustaviana, Academia Gustavo-Carolina) seda, et tegu oli humanismi ja reformatsiooni voolus rajatud akadeemilise institutsiooniga.

Raamatu „Academia Pernaviensise lugu. Tartu ülikool Pärnus aastail 1699–1710” esmaesitlusel Rahva Raamatus. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa otsusega tunnustati Pärnu abilinnapead Ene Tähte kolledži kuldmärgiga, mis on kõrgeim tunnustus, mida kolledž annab. Kuldmärk antakse isikutele, kelle töö ja tegevus on oluliselt aidanud kaasa kolledži arengule.

Nii on ta taganud rasketel aegadel linna ja ka teiste omavalitsuste toetuse Pärnu kolledžile, mis aitas meid kui riiklik rahastus oli madalseisus

Raagmaa hinnangul on Ene Tähe panus Pärnu kolledži heaks ülioluline. “Ene on erakordselt pühendunud Pärnu hariduse arendamisele. Ta näeb haridust märksa laiemalt kui vaid omavalitsuse haldusalasse kuuluvat. Nii on ta taganud rasketel aegadel linna ja ka teiste omavalitsuste toetuse Pärnu kolledžile, mis aitas meid kui riiklik rahastus oli madalseisus, kindalt jalgele. See on olnud väga tark, sest nüüd saame me tagasi panustada nii maksutuludesse kui ka arendusprojektidesse märksa suuremal skaalal,” selgitas Raagmaa.

Siinkohal on paslik osundada, et suurele tunnustusele eelneval päeval, 3. detsembril, pälvis Ene Täht tänutiitli „Raeküla hea kodanik 2023”. Raeküla Vanakooli keskuse juhataja Piia Karro-Selg rõhutas, et tunnustus omistati justnimelt eraisikule, aga mitte tema ametipositsioon silmaspidavalt!

Pärnu kolledži kuldmärgi on varem saanud mitmed silmapaistvad isikud, kes aidanud kaasa kolledži arengule ja haridusmaastiku rikastamisele Pärnus. Kuldmärgi on saanud näiteks Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Pärnumaa Arenduskeskuse juhataja Erik Reinhold ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna emeriitprofessor Kulno Türk. Ene Tähe tunnustamine jätkab seda väärikat tava.

Lauad olid kaetud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli nõukoja liikmete valmistatud suupistetega

Pidulikul aktusel musitseeris huvitava ja meeldiva kavaga Paul Neitsov. Näiteks kuulsid kohalviibinud tänulikud kuulajad „Ukuaru” rahvalikku versiooni. Avatud oli kolledži Korkenfabriku kohvik. Lauad olid kaetud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli nõukoja liikmete valmistatud suupistetega. Pidupäeva tordi lõikasid ühiselt lahti Pärnu kolledži esimene ja praegu ametis olev direktor – Riina Müürsepp ja Garri Raagmaa.