PEIPSILT SAAB JÄLLE ILMA- JA LAINETEAVET

Peipsi järve ilma- ja laineolude vaatlus. Foto: Keskkonnaagentuur

Alates tänasest võib Keskkonnaagentuuri veebilehel ilmateenistus.ee jälgida operatiivselt Peipsi järve ilma- ja laineolusid, sest Mustveest 9 kilomeetri kaugusel asuv poijaam edastab taas õhutemperatuuri ja tuuleandmeid ning olulist laineinfot.

Peipsi järve ilma- ja laineolude vaatlus. Foto: Keskkonnaagentuur

Poijaam, mis lisaks meteoroloogilistele näitajatele ka Peipsi järve veekvaliteeti (hapnik, hägusus, pH, temperatuur jm) mõõdab, paigaldati järvele esmakordselt 2019 mais. Poijaamale lisandus eelmisel aastal TalTechis välja töötatud seade nimega Lainepoiss, mis reaalajas mõõdab laine kõrgust, pikkust ja suunda ning edastab need andmed otse kodulehele. Mõlemad seadeldised töötavad mai algusest kuni oktoobri lõpu või novembri alguseni ehk jäävabal perioodil.

„Poijaam oma sellises komplektsuses on meile oluliseks infoallikaks,“ ütles Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk. „Varem puudus otse järvelt saadav ilma- ja laineinfo sootuks, kuid nüüd on poijaama andmed suureks abiks Keskkonnaagentuuri sünoptikutele Peipsi järve ilmaprognoosi koostamisel ja vajadusel hoiatuste andmisel. Kalamehed ja teised Peipsil navigeerijad saavad reaalaja infot otse ilmateenistus.ee veebilehelt jälgida ja oma väljasõite ohutult planeerida.“

Järvel liiklejatel palub Keskkonnaagentuur poijaama läheduses olla tähelepanelikud ja ettevaatlikud ning hoida sellest vähemalt 100 meetri kaugusele, et vältida poi ja lainemõõtja ankruliinidesse sõitmist. Pimedal ajal töötavad mõlemal seadmel plinktuled.

Peipsi järve ilma- ja laineolude vaatlus. Foto: Keskkonnaagentuur

Veekvaliteedi mõõtmised toimuvad automaatselt, suure ajalise ja sügavustihedusega ja tänu sellele on võimalik pidevalt jälgida muutusi vee kvaliteedinäitajates. Keskkonnaagentuur teostab Peipsi järvel riikliku keskkonnaseire kahte allprogrammi – Peipsi- ja Võrtsjärve randade seire ning Peipsi järve hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire. Nendele lisaks viiakse läbi ka Peipsi järve ja sinna suubuvate jõgede ohtlike ainete hüdrokeemilist seiret. Senistest seiretulemustest ja teadusuuringutest on selgunud, et Peipsi järve ökosüsteem on ebastabiilses seisundis ja tema tulevik on raskemini prognoositav, kui varem arvatud. Häired Peipsi ökosüsteemis võivad kujutada ohtu sealsele bioloogilisele mitmekesisusele, ökosüsteemi tervisele ja funktsioneerimisele, samuti ka inimestele olulistele kalavarudele ja magevee ressursile.

Poijaama paigaldamine sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditele ja on rahastatud projektist „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks”.

KU päevatoimetaja

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga