ÜMARLAUAL „VÄGIVALLA VASTU” ILMNESID ERIMEELSUSED, KÕLAMA JÄI SIISKI ÜHISOSA

Andres Metsoja. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eile kogunes Pärnu linnavolikogu esimehe Andres Metsoja eestvedamisel Pärnu Keskraamatukogus paarkümmend inimest, kelle hulgas olid peaasjalikult valdkonna eksperdid ja spetsialistid, aga ka mõned volinikud. Kogunemisest teeb ülevaate Andres Metsoja ise, kes ütleb, et kohtumise eesmärgiks oli avada ühiskonda tugevalt puudutavate probleemide ulatus, võimalikud lahendused ja tõsta esile kitsaskohad.

Ettekanded ja ühtlasi arutelu algas lasteaias toimuvast ning tüüris lõpetuseks maakonnas toimiva noori abistava võrgustikuni välja. Kohtumise alguses tegin ettepaneku kasutada Chatham House reeglit, et võimaldada öelda välja see, mis südamel, kartmata selle edasist tsiteerimist.

Kiiret lahendust vajava probleemina tõsteti korduvalt esile linna sotsiaalpedagoogide teema. Ühele töötajale käib töömaht selgelt üle jõu ning lasteaednikud ootavad spetsialisti nõu nii õpikeskkonna kui ka lapsevanemate nõustamisel. Korduvalt jäi kõlama, et tegelikult tekivad vead lastega suhtlemisel juba maast-madalast. Lapsevanematena hoiame me oma pilke kordades rohkem igasugustel ekraanidel ja nutiseadmetel ning jätame silmsideme oma kallimatega loomata.

Pere tähtsus ja hakkamasaamine on turvalise elanikkonna loomisel üks võtmetest.

Samuti puudutati noorte karistusmäärade teemat ja selle alandamist. Nii nagu ühiskonnas laiemalt, oli ka ümarlaual erinevate lähenemiste toetajaid. Küll aga tõdeti, et parem ennetustöö ja spetsialistide olemasolu ning võrgustike toimimine peaks olema esmaseks eesmärgiks. Samuti toodi välja, et erinevad uuringud on tõestanud, et selline lähenemine ei ole lahendust pakkuv.

Valdkonna abilinnapea Ene Täht lubas sotsiaalpedagoogide teema teravdatud tähelepanu alla võtta. Tänaseks on struktuuris olemas neli töökohta, aga täidetud neist paraku üks. Konkursse on korraldatud, aga kandidaate ei ole. Tekib taaskord küsimus, kas linna poolt pakutav palk on kooskõlas valdkonnas toimuvaga?

Kohtumise lõppedes seati eesmärk kohtuda juba uue aasta alguses, et ümarlauaga jätkata.

Samal teemal:

KUI HUNDID LAMBANAHAS RÜNDAVAD EHK PEALTVAATAMISE KURI VIIV

KARISTAMINE EI MUUDA KIUSAJAT