UKRAINA FOND TOETAB SÕJAPÕGENIKKE

Ukraina lipp Pärnu linnavalitsuse hoonel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnus ja tema osavaldades elavatel ning ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikel ja nende pereliikmetel või sõjapõgenikke abistaval organisatsioonil on võimalik Pärnu linna poolt asutatud Ukraina abistamise fondist toetust küsida.

Taotluse võib esitada vabalt valitud vormis, dokumendid peavad kulutusi tõendama.

Valdkonnad, milleks toetust saab küsida, on jäetud lahtiseks. Selleks võib olla näiteks mõni sotsiaaltoetus või -teenus, hariduse omandamisega seotud mure (teenus, abivahendid jne) või kultuuri- ja sporditegevusega seotud probleem (huvitegevus, treeningud, kultuuriüritused). Ainsana tuleb meeles pidada, et fond on loodud Pärnusse jõudnud sõjapõgenike, mitte Ukrainas elavate inimeste toetamiseks.

Esitatud dokumentide vastavust ja õigsust kontrollib sotsiaalosakond, edastades need vajadusel hinnangu andmiseks taotluses toodud tegevusvaldkonnaga tegelevale linnavalitsuse struktuuriüksusele. Taotlust hindaval struktuuriüksuse ametnikul on otsuse tegemiseks vajalike olulise tähendusega asjaolude väljaselgitamiseks õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Otsuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb linnavalitsuse moodustatud komisjon.

fondis üle 80 000 euro

Toetusi makstakse selle summa piires, mis Ukraina abistamise fondi on laekunud. Praegu on fondis üle 80 000 euro.

Kõik inimesed ja juriidilised isikud, kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad fondi raha kanda, tehes ülekande SEB Pangas asuvale linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. Pärnu linnavolikogu liige, fondi loomise initsiaator Kristel Voltenberg võrdles toetamist maratoniga, mille kestel ei tohi väsida, sest Ukraina ülesehitamine ja ukrainlaste kodumaale tagasipöördumine kestab tõenäoliselt aastaid.

KU päevatoimetaja