PÜHAJÄRVE RANNAPARKI UUENDATAKSE

Pühajärve rannapargi uuendamine. Foto: Monika Otrokova

Pikka aega kestnud ettevalmistustööd Pühajärve rannaümbruse korrastamiseks ja arendamiseks on jõudnud lõpusirgele. Alustatud on projekti „Pühajärve rannapargi arendamine puhkealaks ja esinemispaigaks” elluviimist.

Hetkel käivad projekti esimesed etapid. Tööde käigus lammutatakse vana laululava istmestik ja rajatakse kuumtsingitud metallist alusraamile uus sügavimmutatud puidust ca 500 istekohaga pingistik. Pargi vanad trepid lammutatakse ja ehitatakse kolm uut. Kaks asuvad laululava pingistiku juures ja kolmas rannahoone juures.

Lisaks rajatakse 1341 m2 suurune kartanokivist tantsuplats, kus kivide ladumisel järgitakse Otepää rahvarõivaste põllemustrit.

Otepää vallavalitsus esitas Pühajärve rannapargi korda tegemiseks taotluse meetmesse „Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede”. Projekti rahastavad Otepää vallavalitsus ja Rahandusministeerium. Kokku lähevad esimesed etapid maksma ligi 450 tuhat eurot, millest valla omaosalus on 180 tuhat eurot.

Edaspidi on plaanis Pühajärve ranna päevitamisala korrastamine, vana ujumissilla lammutamine ja uue ehitamine, laste mänguväljaku kaasajastamine, piknikuplatsi ja päikeseterrassi rajamine, uute istumispinkide ja riietumiskabiinide paigaldamine.

„Loodame, et rannapargi uuendused viivad seal toimuvad sündmused ja tegevused täiesti uuele kvaliteedile. Uus tase toob Otepääle rohkesti külalisi ja pakub rõõmu kohalikele inimestele,“ sõnas vallavanem Jaanus Barkala.

Seoses Pühajärve rannapargi ümberehitustöödega ei ole võimalik rannapargis jalutajatel kasutada GMP Pühajärve parklast randa viivat peateed.

Töid teostab MPI Kivipaigaldus OÜ. Tööd valmivad 2023. aasta kevadeks.

KU päevatoimetaja