PÄRNU-UULU NELJAREALISEKS MAANTEEKS EHITUS KÄIB JUBA ÜLE PAARI NÄDALA

Pärnu-Uulu neljarealiseks maanteeks ehitamine käib juba üle kahe nädala.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnumaal kulgeva Riia maantee Pärnu-Uulu teelõigu neljarealiseks ehitamise töödega alustati 3. augustil Viira tee põllu äärest, mis nüüdseks on töödejärjega Lottemaa ja Pärnamäe pagari vaheliselt alalt pikenenud linna piiridesse.

Taristuehitusfirma Verston tööd toovad kuni projekti valmimiseni 2024. aastal kaasa järk-järgult liikluspiiranguid ja -muutusi. Alates 17. augustist muutus liikluskorraldus teelõigu Pärnu-poolses otsas ja kehtestati ajutised kiiruspiirangud.

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksuse ehituse juhtivinseneri Sven Savi sõnul on Pärnu-Uulu teelõigu ehitus Transpordiameti lähiaastate üks suuremaid ehitushankeid, mille maksumus käibemaksuta 30,3 miljonit eurot. Töövõtja Verston OÜ ehitab tee nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada selle liiklusohutust ja läbilaskvust. Liiklusuuring näitab sellel teelõigul prognoositavaks liiklussageduseks üle 15 000 sõiduki ööpäevas, millest raskeliikluse osa ületab 20 protsenti.

kavandatud kaks eritasandilist liiklussõlme

Pärnu–Uulu neljarealisele teelõigule on kavandatud kaks eritasandilist liiklussõlme, neli jalgratta- ja jalgteetunnelit ja metsloomade teeületuskohad. Lisaks rekonstrueeritakse maaparandussüsteeme, lammutatakse ja ehitatakse uus Uulu sild, ehitatakse Rannametsa tee foorreguleeritav ristmik, rajatakse kolm ringristmikku ja mitmeid ühendusteid. Projekti käigus valmib ligemale kolm kilomeetrit jalgratta- ja jalgteid ning maanteele paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Praeguseks on Pärnu linna Lembitu tänava ristmikust kuni Rannametsa teeni (kilomeetritel 133,4-134,4) muudetud 2+2 sõidurajaga liiklus ajutiselt 1+1 sõidurajaga liikluseks. Liiklejate ja ehitajate ohutuse tagamiseks kehtestati seal kiiruspiirang 50 km/h.

Rannametsa teest kuni Raemetsa tänavani muutus 1+1 sõidurada veidi kitsamaks ja sealgi kehtib kiiruspiirang 50 km/h.

Liiklejate ohutust silmas pidades ei pääse enam Vambola ja Hirve tänavate ristmikult suurele maanteele.

Verston projektijuht Marek Aun vabandab kohalike elanike ja liiklejate ees ajutiste ebamugavuste pärast ja kinnitab, et kogu ehitustööde ajal on teelõigul tagatud vähemalt 1+1 sõidurajaga liiklus. „Pärnu-Uulu teelõigu neljarealiseks ehitamine kestab 2,5 aastat ja selle aja jooksul peavad liiklejad leppima mitmete ümbersõitude ja piirangutega. Pärast uue teelõigu valmimist on seal tagatud senisest turvalisem ja kiirem liiklemine,“ märgib Aun. Verston palub liiklejatelt mõistvat suhtumist ja võimalusel varuda ehitustsooni läbimiseks rohkem aega. Edaspidistest olulisematest liikluskorralduse muudatustest informeeritakse liiklejaid jooksvalt.

KU päevatoimetaja