TALLINNA HAIGLA MEDITSIINILINNAKU RAJAMISEKS ASUTATI SIHTASUTUS

Tulevast Tallinna Haiglat illustreeriv eskiis

Tallinna Linnavolikogu otsustas 21. aprillil asutada sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus, mille eesmärgiks on planeerida, arendada ja korraldada Tallinna Haigla meditsiinilinnaku ning tervikliku haiglaorganisatsiooni rajamist.

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on tänapäevase meditsiinilinnaku rajamine üks Tallinna linna lähiaastate olulisemaid prioriteete. “Eraldi sihtasutuse loomine on järgmine etapp Tallinna haigla rajamisel, mis võimaldab linnal koostöös riigiga ehitada lähiaastatel valmis haiglakompleks, mis pakub parimat võimalikku tervishoiuteenust mitte ainult pealinlastele, vaid ka inimestele üle Eesti,” rääkis Ossinovski.

Sihtasutuse juhtorganiks kinnitati nõukogu ning asutamisel määrati nõukogusse neli liiget, kelleks on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, linnakantsler Kairi Vaher, linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski ja erasektori tippjuht Martti Talgre. Vastavalt põhikirjale võib nõukogu koosneda kolmest kuni üheksast liikmest, kellest kuni kolme liikme määramiseks küsib linnavalitsus ettepanekut Sotsiaalministeeriumilt. Lisaks määrati sihtasutuse juhatuse liikmeteks viieks aastaks Sven Kruup, Ebe Nõmm ja Kaitis Väär.

Sihtasutuse käivitamisega seotud kulude katmiseks annab Tallinna linn sihtasutusele rahalise sissemaksena 1 200 000 eurot. Eelarvelised vahendid rahaliseks sissemakseks on nähtud ette Tallinna linna 2022. aasta eelarves.

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestati 2021. aastal Narva mnt 129 ja 129b kinnistute ning lähiala detailplaneering. Vastavalt detailplaneeringule on kinnisasjale kavandatud rajada Tallinna Haigla meditsiinilinnak. Meditsiinilinnaku rajamiseks seab Tallinna linn Sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus kasuks hoonestusõiguse. Eelmisel aastal korraldas Tallinna linn ka rahvusvahelise riigihanke Tallinna Haigla rajamiseks. Projekteerimisleping sõlmiti 11. novembril 2021.

Arengukava järgi koondub Tallinna Haiglasse ligikaudu 25% Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap