SÕJAPÕGENIKE LAPSED ÕPIVAD 13 PÄRNU KOOLIS

Pärnu Tammsaare kool. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnusse jõudnud Ukraina sõjapõgenike lapsed ei mahtunud enam Tammsaare kooli ära ja alates tänasest on nad paigutatud 13 Pärnu kooli.

Hommikuse seisuga soovib Pärnus kooli minna 176 ja lasteaeda 79 sõjapõgenike last. Neist 150 on juba kooli- ja seitse lasteaiakoha leidnud. Järgmine Ukraina õpilaste koolidesse jagamine toimub homme.

Märtsi keskel alustas Pärnus kooliteed 67 Ukraina sõjapõgenikku. Enamik neist hakkas õppima Pärnu Tammsaare Koolis, üksikud ka Jõõpre Koolis ja Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Peagi selgus, et kõik soovijad ei mahu Tammsaare kooli ära ja alates tänasest on sõjapõgenikke veel Raeküla, Mai, Paikuse, Ülejõe, Vanalinna, Kuninga tänava, Audru ja vabakoolis ning Sütevaka humanitaargümnaasiumis ja ühisgümnaasiumis.

Uutes koolides sõjapõgenikest eraldi klasse ei moodustata

Uutes koolides sõjapõgenikest eraldi klasse ei moodustata. Õpilased kohanevad, õpivad eesti keelt ja tutvuvad huvihariduse võimalustega. Ukraina haridus- ja teadusministeerium on otsustanud, et 2021/2022. õppeaastal keskseid põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksameid ei ole ja lõpetamine on võimalik aasta kokkuvõtvate hinnete alusel.

Valmisolekust Pärnus töötada on teada andnud kolm Ukraina psühholoogi, kolm klassiõpetajat, üks inglise keele õpetaja ja üks keemiaõpetaja. Osa neist on töökoha juba leidnud. Kui õpetajal on haridust tõendav dokument, saab teda tööle võtta ajutise lepinguga, pärast dokumendi tunnustamist Eesti riigi poolt võib sõlmida tähtajatu töölepingu.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

SÕJAPÕGENIKE LAPSED ASUVAD PÄRNUS KOOLITEELE