TALLINN MAKSAB ÕPPEAASTA ALGUSES KÕIKIDELE ÕPILASTELE TOETUST

Viiekümnene. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tallinna linnavolikogu otsustas, et senine ranitsatoetus nimetatakse uuest aastast õppeaasta alguse toetuseks ning laiendatakse selle saajate ringi. Lisaks esimesse klassi astujatele hakatakse toetust maksma alates teisest klassist kõikidele Tallinna noortele, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamist või õpivad kutseõppeasutuses.

Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et lisaks senisele kooliteed alustava lapse toetusele käivitub uuest aastast täiesti uus toetus, mis on uue võimuliidu oluliseks prioriteediks. „Kooliaasta algus tähendab peredele paratamatult lisakulutusi. Pole vahet, kas laps läheb esimesesse, viiendasse või kaheteistkümnendasse klassi. Seetõttu on tervitatav, et oleme leidnud võimaluse perede täiendavaks toetamiseks. Arvestades kiiret hinnatõusu, on see eriti aktuaalne,” selgitas Ossinovski.

50 eurot toetust õppeaasta alguses kuni 19-aastaseks saamiseni

Esimesse klassi minejate toetuse suurus on 320 eurot, ülejäänud õpilastele hakatakse maksma 50 eurot toetust õppeaasta alguses kuni 19-aastaseks saamiseni, kui jätkatakse põhi- või keskhariduse või kutseõppe tasemeõpet.

Õppeaasta alguse toetust makstakse lapsele, kelle vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistris Tallinna linn olnud katkematult vähemalt alates toetuse maksmise kalendriaasta 1. jaanuarist. Kehtima jääb nõue, et taotluse võib esitada vanem, kelle elukoht rahvastikuregistris on sama toetuse saamise õigust omava lapsega. Ühtlasi muutub ka toetuse taotlemise regulatsioon ning taotlus tuleb esitada ainult õppeaasta alguse toetuse esmakordsel taotlemisel ning järgmistel aastatel makstakse toetust automaatselt. Samuti ei sõltu toetuse saamine enam sellest, kas Tallinnas elav õpilane omandab haridust Tallinna või mõne teise omavalituse territooriumil asuvas koolis.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap