TÕNU VELDRE PÄLVIB TULLIO ILOMETSA 2021. AASTA MUINSUSKAITSEAUHINNA

Tõnu Veldre tänavu oktoobris Saaremaal. Foto: Helle Solnask

Esmaspäeval, 13. detsembril tunnustab Eesti Muinsuskaitse Selts Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinnaga vabatahtliku muinsuskaitseliikumise eestvedajat Saaremaal, vaimulikku, ajakirjanikku, kaitseliitlast ja muuseumi rajajat Tõnu Veldret.

Pühendunud muinsuskaitsjana juhib Tõnu Veldre Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi, on osalenud arheoloogilistel väljakaevamistel, töötab igapäevaselt Kuresaares ja Sõrves vaimulikuna, uurib ja tutvustab Eesti sõja-ajalugu, on rajanud Sõrves ajaloo-toa ja muuseumi, on aastaid töötanud ajakirjanikuna, tutvustades Eesti kultuuripärandit ja ajalugu ja korrastab vabatahtlikuna looduskaitsealust Mõntu parki. Kaitseliidu all tegutsevas Saaremaa vabadusvõiltejate ühingus on Tõnu koordineerida Vabadussõja kangelaste toimkond. Tänavu suvest liitus Saaremaa Muinsuskaitse Selts Tõnu eestvedamisel Saaremaa merekultuuri seltsi ja looduskaitse seltsi Saaremaa osakonna algatusega rajada Sääre tippu nn Lopsi mälestussalu, millega meenutatakse Sõrves sõdades ja merel teadmata kadunuks jäänuid.

Tullio Ilomets (13. 07. 1921 – 22. 08. 2018) oli laia silmaringi ja mitmekülgsete huvidega teadlane, kes pidas tähtsaks eri valdkondade omavahelist sidet ning teaduse rakendamist igapäevaellu. Pikki aastaid tegeles Tullio tulemuslikult ajalooliste esemete uurimise ja tutvustamisega, vanade kalmistute dokumenteerimisega, farmaatsia, keemia, muinsuskaitsega. Tema sooviks oli, et eksperdid, kelle töö sageli avalikkusele varjatuks jääb, oleksid samuti tunnustatud ning nende panus meie elu edendamisse saaks ära märgitud. Auhind pöörab ühiskonna tähelepanu muinsuskaitse ja sellega seotud teaduste olulisusele ja loodetavasti innustab noori järgima Tullio Ilometsa elutööd. Ajaloo tundmine on oluline igas eluvaldkonnas, muinsuskaitse ja sellega seotud teadused väärivad ühiskonnas rohkem tähelepanu.

Eesti Muinsuskaitse Selts asutas Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2016. aastal Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja ja pikaaegse juhi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemärgi suurpaela ning Valgetähe III klassi ordeni kavaleri, Ülikooli Samba autiitli kandja, Tartu linna aukodaniku Tullio Ilometsa elutöö auks tähistamaks tema 95. sünnipäeva.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna laureaadid:


2017 muinastehnoloog, keemik, ajaloolane, arheoloog ja restauraator Jüri Peets.

2018 vanatehnika uurija ning ajalooliste fotode tuvastaja Rene Levoll.

2019 Eesti lähiajaloo ja sõjajärgse vastupanuliikumise uurija, kadunud sõjameeste, metsavendade ja tsiviilisikute tuvastaja Arnold Unt.

2020 Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi pikaajaline eestvedaja, kultuuriloo koguja ja tutvustaja Ille Palm.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna valmistaja on skulptor Mati Karmin.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

ILLE PALMILE TULLIO ILOMETSA MUINSUSKAITSEAUHIND

Share via
Copy link
Powered by Social Snap