PÄRNUS ALLKIRJASTATI KOALITSIOONILEPING

Fotogalerii

Pärnu uus koalitsioonileping on allkirjastatud, pildil Romek Kosenkranius, Andrei Korobeinik ja Toomas Kivimägi. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Eile, 28. oktoobri keskpäeval allkirjastasid Pärnu linnavolikogusse valitud saadikud valimisliidust Pärnu Ühendab, Eesti Reformierakonnast ja Eesti Keskerakonnast Pärnu raekoja saalis koalitsioonilepingu aastateks 2021-2025.

Uues linnavolikogu koosseisus on Eesti Keskerakonnal viis ning Eesti Reformierakonnal ja valimisliidul Pärnu Ühendab mõlemal üheksa kohta. Volikogu koosneb 39 rahvaesindajast.

Helle Kullerkupp, EKRE Pärnumaa ringkonna juhatuse esimees, ütles opositsiooni jääva volikogu liikmena uut koalitsioonilepingut kommenteerides, et vahel juhtub asju, mida antud hetkel ei mõisteta ja ollakse rahulolematud. „Aeg annab arutust, mis on vana hea ja vett pidav vanasõna. Murran senini pead, mis oli see, millega Kosenkranius “konksu” otsa võeti? Sild tuleb nii kui nii ja see raha, mis silla jaoks on EU poolt eraldatud, on rohepöörde sildiga ehk saab kasutada linnaruumi autostumise vähendamise eesmärgil – st, et kesklinn muudetakse autovabamaks. Koalitsioonileppes on kenasti palju EKRE ideid sissekirjutatud ja see teeb rõõmu. Ükski valedele ja reetmisele ülesehitatud liit, ei kesta kaua ja REF ei hoia igavesti Toompeal riigi rahakotti. Ma arvan, et mitte enam kaua.”

Andrei Korobeinik rääkis Eesti Keskerakonna esindajana rahulolust, et eelmine koalitsioon on kriisiajal Pärnu linna edukalt juhtinud ja usub uue koalitsiooni hea töö jätkumist. „Keskerakonna jaoks on oluline, et Pärnu oleks Eesti parim koht elamiseks. Selleks pöörame rohkem tähelepanu inimestele, linnakeskkonnale ja ettevõtlusele. Just investeeringud ja uued töökohad on need, mis panevad Pärnut taas kasvama, uus koalitsioonilepe sisaldab palju tähtsaid punkte selle saavutamiseks“.

Eesti Reformierakonna esindaja Toomas Kivimägi sõnul on tegemist koalitsiooniga, kelle kõige suurem potentsiaal ja kompetents on realiseerida pärnakate suurim ootus – uue silla rajamine. „See on väljakutse, mis kompab linna laenukoormuse piire, aga heas koostöös riigiga ja ise ratsionaalselt käitudes on see võimalk. Pingutame selle nimel, et nii kaua oodatud Supeluse tänava muutmine suveperioodil atraktiivseks jalakäijate promenaadiks kui ka Vallikääru lava saaks lähiaastatel reaalsuseks.”

Ka linnapeakandidaat Romek Kosenkranius kinnitas võimalust kahe valitsuserakonna kaasamise abil realiseerida Pärnu suur unistus uue silla näol. „Valimisliidu liikmed tahtsid näha sellisel kujul uut koalitsiooni ka põhjusel, et Reformierakonna ja Keskerakonna valimisprogrammides oli väga palju sarnaseid eesmärke ja ühiseid väärtusi. Seetõttu asusimegi läbirääkimistesse nende partneritega ja heameel on tõdeda, et oleme tänaseks jõudnud koalitsioonileppeni. Loomulikult seisab meil ees üpris raske tee ja palju tööd, kuid usume, et sellises koosseisus saab loodav koalitsioon seatud eesmärkide ja väljakutsetega hakkama,“ selgitas Kosenkranius.

Uue võimuliidu suurim eesmärk on Raba ja Laia tänavat ühendava kolmanda autosilla ja sellega külgneva taristu rajamine. Selleks peavad kõik kolm osapoolt vältimatuks riigipoolset kaasrahastust vähemalt 16,7 miljoni euro ulatuses. Pärnu Raba-Pargi tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamise maksumus pole veel teada, lähiajal kavatseb linnavalitsus välja kuulutada uue riigihanke.

Koalitsioon peab vajalikuks Rail Balticu raudtee Pärnu-Tallinna lõigu valmimist aastaks 2026 ning lubab algatada Pärnu logistikakeskuse detailplaneeringu ja rekonstrueerida Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega. Koostöös riigiga on vaja rajada juurdepääsuteed tulevase reisiterminali juurde Lao ja Pae tänava kaudu ning ühendused lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlme vahel.

Uus võimuliit kavatseb muuta osavallakeskuste juhid linnavalitsuse hääleõiguslikeks liikmeteks. Seni oli neil linnavalitsuse istungitel võimalus sõna võtta, hääleõiguse andmine võrdsustab Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavalla juhi ametikoha valdkondi juhtivate abilinnapeadega. Samuti tahab uus koalitsioon suurendada kaasava eelarve mahtu ning rakendada kaasavat eelarvet igale osavallale ja noortele.

Võimuliit kavatseb muuta Supeluse tänava atraktiivseks jalakäijate alaks, viia lõpuni rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse tänavast rannaseeneni, võtta aktiivsesse kasutusse rannamängude areeni ja sellest muuli poole jääva ala, rajada Paikuse kiviaja külla kallasraja ja paadilautrid, ehitada Audrusse ja Tõstamaale keskväljaku, rekonstrueerida Rääma ja Raeküla põhikooli, renoveerida Tõstamaa ja Tammsaare kooli staadioni, rajada väliuisuväljakud Mai kooli ja Paikuse kooli juurde, rajada koostöös erasektoriga uusi spordiobjekte ning toetada linnaosadesse uute spordiplatside ehitust, otsida võimalusi Pärnusse kolivatele inimestele soodustingimustel kodu ehitamiseks maa andmiseks, nüüdisajastada Tõstamaa kooli õpilaskodu ja toetada Tõstamaa hooldekodu laiendamist, rajada Paikuse põhikooli juurde tehnikamaja, tõsta ranitsatoetuse 150 eurole, toetada seenioride ringijuhendamist, tagada pikendatud lahtiolekuaegadega valveapteegi Pärnus, ehitada vana Koidula kooli ujula ümber Mai kultuuri-, spordi ja vabaajakeskuseks ning avada seal Mai raamatukogu, ehitada Valikääru lavahoone jpm.

Koalitsioon tahab koostada Pärnu linna energia- ja kliimakava „Kliimaneutraalne Pärnu 2040“ ning liituda Rohetiigri programmiga. Koostöös Paikrega arendatakse välja jäätmete kogumispunktide võrgustik, töötatakse välja jäätmete liigiti kogumise ja sorteerimise süsteem ning aidatakse kaasa elanike ja külaliste teadlikkuse tõstmisele võtta omaks jäätmete liigiti sorteerimine. Rakendatakse vajalikud meetmed, et tuua Pärnu randa tagasi Sinilipp, valmistutakse heitvee puhastusjaama rekonstrueerimiseks, et lahendada ebameeldiva lõhna probleem Vana-Pärnus. Jätkatakse lasteaedade renoveerimisega, alustatakse Ülejõe piirkonda uue lasteaia projekteerimisega. Toetatakse Pernova Kooli tänava tehnikamaja laiendamist ja nüüdisajastamist. Tõstetakse „ranitsatoetus“ 150 eurole.

Toetatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži väärikate ülikooli ja mõttekoja Academia Pernaviensis tegevust. Võimaldatakse väärikate ülikooli loengute pidamist ka osavaldades. Otsitakse võimalusi, et kolme ja enama lapsega pered saaksid soodustingimustel tarbida kultuuri-, spordi ja meelelahutusteenuseid. Tagatakse sotsiaaltöötajate, eelkõige hooldekodu hooldustöötajate keskmisest suurema palgatõusu. Toetatakse Tõstamaa hooldekodu laiendamist. Koostöös Tori vallaga rajame ligipääsud Rääma raba matkaradadele.

Väljaspool Pärnumaad elavate inimeste jaoks on oluline, et Pärnus tahetakse võrdsustada kohalike ja külaliste linnabusside piletihinnad. Samuti lubab võimuliit alustada eksperimendi korras isesõitvate bussidega rannarajoonis.

Samuti opositsiooni jäänud Andres Metsoja Isamaast pidas heaks märgiks seda, et lubatakse tegeleda tulevase kaubajaama sidumisega sadamaga, nende vahelise kaubakoridori rajamisega. Kiitis jahilasketiiru rajamist. Aga ta avaldas kahetsust, et kui nii palju kulutatakse raha betoonile, siis võinuks mõelda ka kolledži pooleli jäänud hoonestuse lõpuni valmis ehitamisele.

„Kui valimiskampaania käigus kõneldi palju inimestest, siis koalitsioonileppest leiab rohkem juttu betoonist,” lausus Metsoja. Isamaa Pärnumaa liider peab kummastavaks, et ei leia silpigi tervisekriisi kohta.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap