OLEV REMSU KIIDAB ALDO KALSI RAAMATUT „KAKS ELU”

Repliik Olev Remsu raamatuarvustusele

Aldo Kals oma Tartu kodus. Foto: Urmas Saard / Külauudised

22. oktoobri Postimehes kirjutab kirjanik ja kriitik Olev Remsu artiklis „Raamat, mis ülendab hinge”, et mäletab kaugest ülikooliajast pimedat ajalooüliõpilast, keda kursusevennad juhtisid loenguile, seminari, raamatukogusse, kohvikusse ja ka mujale.

Olev Remsu

Olev Remsul tekkis sümpaatia isiku vastu, kes pole lasknud end saatuselöögi tõttu rivist välja lüüa, samuti lugupidamine tema saatjate vastu. „Hiljem lugesin ajaleheteateid: Aldo Kals sai ajalookandidaadikraadi, Aldo Kals sai ajaloodoktoriks, Aldo Kals asutas pimedate muuseumi, Aldo Kals valiti Eesti Pimedate Liidu esimeheks,” kirjutab kirjanik artikli esimeses lõigus.

„Oleks niisuguseid jõulisi isikuid rohkem! Ja kui lugesin, et on ilmunud Kalsi mälestusteraamat „Kaks elu”, siis tahtsin seda lugeda. Võta näpust, raamat on trükitud minitiraažis, poodides seda müügil polegi, võib laenata ainult teadusraamatukogudest. Kahju, Kalsi elu on tõesti olnud eeskuju väärt paljudele.”

Remsu imetleb tema mälu: „Paar tuhat inimest on austusväärselt raamatusse raiutud (nagu ma lõpuindeksi järgi kokku loen), igaühe kohta on toodud midagi iseloomustatavat, neist, kes on talle suuremat mõju avaldanud, on kirjutatud miniportreed.” Tõepoolest, Kals peab täpset kartoteeki kõigi nende inimeste kohta, kellega tal on elus olnud mingisugune kokkupuude. Suureks üllatuseks leian isegi enda ja Külauudiste infoveski nime. Kahel ja poolel kirjareal lausub Kals: „Rõõmustavad ilmumisvõimalused on Urmas Saardi toimetatud internetiportaalis Külauudised, kusjuures sinna suunatud kaastöö eest olen 2017. aastal saanud Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsilt koguni tänukirja.” Tema raamatus „Kaks elu” kirjeldatud matkaradadest on Kalsi sulest ilmunud Külauudistes terve hulk reisikirju.

Remsu osundab sellelegi, et poliitikas lööb ta kaasa isamaalasena, osaleb valimistel ja teeb tööd Tartu Rahu Põlistamise Seltsis, kirub tema meelest Moskva-meelseid ärimehi (ka need on nimetsi toodud), kes lepivad väljakujunenud kontrolljoonega, ei tunnusta õigusliku järjepidevuse piire. „Rahvuslus on see joon, mida Kals ägedalt toetab.”

Lõpuks lausub kirjanduskriitik: „See on raamat, mis ülendab hinge, ent peaks olema hõlpsamini kättesaadav, kindlasti raviks selle lugemine mõnd katkist vaimu.”

Loe kogu artiklit siit.

Urmas Saard