JÄRVEVANA TEE ÄÄRDE KERKIB ISEÄRALIK HOONE

Järvevana tee äärde kerkiv omanäoline maja. Foto: Kadarik Tüür Arhitektid

Tallinna linnavolikogu võttis vastu detailplaneeringu, mille kohaselt on võimalik Järvevana tee äärde ehitada 12-korruseline hoone, mille väliskujunduses on kontseptuaalne seos piirkonna legendidega.

Järvevana tee 5 Järvevana tee 5a kinnistute kohta pole varem detailplaneeringut kehtestatud. Planeeritud alale on kavandatud neli krunti, mille sihtotstarveteks oleksid ärimaa, transpordimaa, üldkasutatav maa ja tootmismaa. Järvevana tee 5 krundil olev kuuekorruseline ärihoone on ette nähtud rekonstrueerida ja laiendada kuni 12 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega osaga.

selle kujundamisel on kontseptuaalne seos piirkonna legendidega

Asukohta sobivaima linnaruumilise ja arhitektuurilise lahenduse leidmiseks viidi läbi arhitektuurivõistlus. Võidutööks valiti Kadarik Tüür Arhitektid OÜ koostatud töö „Kivi maja“, milles pakutud lahenduse kohaselt on hoone külgnevatest hoonetest kõrgem, omanäoline ja selle kujundamisel on kontseptuaalne seos piirkonna legendidega.

Detailplaneeringus on määratud nõue, et kavandatud hoone projekteerimisel tuleb aluseks võtta arhitektide O. Kadariku ja M. Tüüri eskiis „Kivi maja“. Praegu kinnistul asuv amortiseerunud bassein on ette nähtud lammutada, selle kehandisse on kavandatud parkimismaja.

KU päevatoimetaja