JÄRVE ASUMIS VALMIS OHUTU RAUDTEEÜLEKÄIK

Järve asumis valmis uus ohutu raudteeülekäigukoht. Foto: Kristiine linnaosa

Kristiine linnaosa Järve asumis valmis Järve keskuse tagusel raudteel uus, kauaoodatud ja ohutu raudteeülekäigukoht ning umbes kolme meetri laiune valgustatud juurdepääsutee Tervise tänava ja raudteemaa vahel.

„Järve asumi elanikel ja ka piirkonnal laiemalt oli vaja raudteeülekäigukohta. Elanikud ületasid seni raudteed selleks mitte ette nähtud kohas, seades ohtu ennast ja teisi,“ selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe varasemat olukorda ning lisas, et samasse piirkonda on planeerimisel ka uus ühendustee Pärnu maantee ja Tervise tänava vahele, mis kulgeks Viljandi maantee algusest üle Pärnu maantee, Järve keskuse ja autoesinduste vahelt, tunnelisse suunatuna Eesti Raudtee hallatava raudtee alt, piki Tervise tänavat kuni Juhan Sütiste teeni.

„Meil on hea meel, et saime kohalikule elanikkonnale vastu tulla ning tagada neile nõuetele vastava raudtee ületuskoha. Mõne aasta pärast paraneb raudteeohutus antud asukohas veelgi, kui jalakäijate jaoks tuleb tunnel. Seniks aga paneme raudtee ületajatele südamele, et kindlasti tuleb ülekäigukohas veenduda, et rongi poleks tulemas ning jalgratturitel palume ületada ülekäigukoht jalakäijana, “ kommenteeris Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Järve raudteeülekäigukoht valmis AS Eesti Raudtee tellimusel. Tööde maksumus oli ligikaudu 50 000 eurot.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap