KOLONEL KOERNI LANGEMISE JA AUDRU LAHINGU 80. AASTAPÄEVA MÄLESTUSTSEREMOONIA

Pärnumaa Omakaitse juht kolonel Viktor Koern. Foto ja pildikollaaž Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiivist

Esmaspäeval, 19. juulil möödub 80 aastat Audru lahingust ja kolonel Viktor Koerni VR II/3 langemisest. Toimunut meeles pidades korraldavad Eesti sõjahaudade hoolde liit, Kaitseliidu Pärnumaa maleva Soontagana malevkond ja Pärnu linna Audru osavald mälestuskogunemise kell 12.00 Pärnu Vabadussõjas langenute kalmistul ning kell 18.00 Audru lahingupaigas.

Eesti sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektor Tiina Tojak selgitab, et 1941. aasta Suvesõjas oli kolonel Viktor Koern Pärnu Omakaitse ülem, kõrgeima kohal viibiva Eesti ohvitserina oli ta 1941. aastal Pärnu omakaitse esimene ülem ja Vabariigi Valitsuse volinik Pärnu linnas ja Pärnumaal.

Kolonel Viktor Koerni langemispaigas toimuva mälestustalituse kava tutvustades ütleb Tojak, et muusikalise sissejuhatuse ja vahepaladega esinevad Priit Kask ja Jaan Krinal. Avasõnad lausub Soontagana malevkonna pealik Jaanus Ots.

Wermachti lahingulise põhiraskuse kõrval kandis olulist rolli eestlaste kaitsetahe

Kaitseliidu Pärnumaa maleva ajaloopealik Mehis Born jutustab ülevaatlikult neljakümne esimese aasta Suvesõjast, lahingust Saksa luurerühma, eestlaste Omakaitse ning punaste hävituspataljoni vahel. Borni sõnul stabiliseeriti Kuld Lõvi trahteri lähistel peetud lahinguga Audru–Nurme–Are–Vändra rindejoon. Selle puhul saab tema arvates kõnelda 19. juuli lahingulisest eduloost, mis seiskas üsna ohtlikuks kujunenud punaste Pärnu suunalise pealetungi. Wermachti lahingulise põhiraskuse kõrval kandis olulist rolli eestlaste kaitsetahe, mille mäletamine on ajaloopealiku hinnangul meie püha kohustus.

Samuti saab sõna Audru osavallakogu esimees Jaanus Põldmaa ja mälestuspalve peab kaplan Eduard Kakko.

Audru lahingupaigas 1993. aasta 19. juulil avatud mälestuskivi juurde asetab pärja Kaitseliidu Pärnumaa malev ja antakse au aupaukutega. Süüdatakse küünlad.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap