VABADUSE TAMMEPÄRJA AUMÄRGILE OODATAKSE KANDIDAATE

Justiitsminister kutsub esitama Vabaduse Tammepärja aumärgile kandidaate, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

„Sel aastal möödub 30 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest. Meie rahvas on tõestanud, et oleme tugevamad kui maailma julmemad ja hävitavaimad hirmuvalitsused. Me ei tohi unustada, et see ei ole tulnud ise. Meie vabaduse on kätte võidelnud inimesed ning meil endil on ka vastutus mäletada, rääkida, seletada, et ka tulevad põlved mõistaksid ning oskaksid vabadust hinnata,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Sarnaselt eelnevatele aastatele tunnustatakse aumärgiga vähemalt kaht inimest igast maakonnast, Tartumaalt kuni kolme ning Harjumaalt kuni viit väärilist nominenti. Aumärgi kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted.

Kandidaadi esitamise ettepanek peab sisaldama kandidaadi ees- ja perekonnanime, teenete võimalikult üksikasjalikku põhjendust, kandidaadi kontaktandmeid ning lisaks ka kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid. Ühe isiku või organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid 5. juuliks 2021 aadressil info@just.ee, juurde lisada nimetus „Tammepärja aumärk“.

Aumärgi kandidaadid valib välja ja esitab justiitsministrile kinnitamiseks komisjon, kuhu kuuluvad Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestusliidu, Eesti Memento liidu, Eesti vabadusvõitlejate liidu, Eesti eruohvitseride kogu, Eesti endiste metsavendade liidu ja Eesti reservohvitseride kogu esindajad.

Justiitsminister annetab Tammepärja aumärgid pidulikul aktusel 31. augustil 2021 kell 16.30 Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap