RIIGI LÕUNAPOOLSES PIIRIKORIDORIS TOIMUVAD GEODEETILISED ÜHTLUSTAMISE VÄLITÖÖD

Piiritähised Mõisaküla lähedal. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Käesoleval nädalal alustasid Maa-amet ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur geodeetiliste mõõtmistega mõlema riigi piirialal. Mõõtmised viiakse läbi 15-40 kilomeetri laiusel alal kumbagil pool piiri sama metoodikat kasutades.

Töö on vajalik kahe riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemide omavaheliseks kokku sobitamiseks. Eesti-Läti piiri pikkus on 340 kilomeetrit, kus välitööd lõpetatakse kavakohaselt tervel alal septembris.

Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja ja Eesti projekti juht Karin Kollo selgitas, et tegemist on eelkõige projekteerijatele ja ehitajatele vajaliku andmestikuga, mida kasutatakse piiriüleste rajatiste nagu näiteks maanteede, viaduktide ja raudteede ehituse puhul. Ta märkis, et praegu Eesti ja Läti geodeetilised süsteemid ei ühildu ja seetõttu on piiriüleste projektide läbiviimine raskendatud. Mõõtmistega saadav andmestik koondatakse veebipõhisesse ühisrakendusse, mis võimaldab riikide koordinaat- ja kõrgussüsteemide ristkasutust. Kollo sõnul on piirikoridoris toimuvate mõõtmiste puhul tegemist mahuka tööga, mille tulemuseid kasutatakse aastakümneid.

Eesti meeskond tööhoos. Foto: Maa-amet

Eestis ja Lätis kasutusel olevad riiklikud geodeetilised süsteemid põhinevad Euroopa referentssüsteemidel. Samas kasutab kumbki riik oma territooriumil geodeetiliste süsteemide kinnistamiseks mõnevõrra erinevaid lähteandmeid ja mõõtmistulemusi. Seetõttu esineb piirialal lahknevusi nii kõrgus- kui ka koordinaatväärtustes.

KU päevatoimetja