BOLT HAKKAB KASUTAMA PÄRNU PARKLAID TÕUKERATASTE LAENUTAMISEKS

Bolti tõukerattad Tartus. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus ja Bolt Operations OÜ sõlmisid täna lepingu tõukerataste laenutamise teenuse osutamiseks Pärnu linnas.

Ettevõttel on õigus kasutada linnale kuuluvat avalikku ruumi tõukeratase laenutamiseks alates tänasest kuni 31. oktoobrini või kuni lumetõrje alguseni, kui vajadus selle järele tekib enne 31. oktoobrit. Poolte kokkuleppel võib teenuse osutamise perioodi pikendada.

Boldil on õigus kasutada linnale kuuluvaid kinnistuid tõukerataste parklatena. Parklate täpne suurus, arv ja asukohad lepitakse linnaga kokku. Lepingu sõlmimise ajal on kokku lepitud, et linna maal on 25 tõukerataste parklat, mille asukoht on toodud kaardil. Kaardil olevate eramaal asuvate parklatega peab ettevõte sõlmima eraldi kokkuleppe.

Parklad on mõeldud kasutamiseks kõikidele tõukerataste laenutajatele. Seni on tõukerataste laenutamiseks Pärnus huvi tundnud lisaks Boldile ka Tuule kaubamärki kasutav OÜ Comodule, kellega on kavas sõlmida eraldi kokkulepe ja kes soovib hakata tõukerattaid laenutama 1. juunist.

Parklad markeeritakse hiljemalt 1. juuniks, nende suurus on kuni üheksa ruutmeetrit. Bolt Operations OÜ maksab linna vara kasutamise eest 2500 eurot hooaja kohta.

Bolt Operations OÜ kohustus tagama, et laenutatavate tõukerataste sõidukiirus ei ületaks Pärnus 25 kilomeetrit tunnis. Kui linnavalitsus soovib seda ülelinnaliselt või kindlates kohtades vähendada, peab ta sellest viis tööpäeva varem teada andma. Rannapromenaadil peab sõidukiirus olema piiratud viieteistkümne, Rüütli ja Supeluse tänaval 1. juunist 31. augustini viieteistkümne ning Kesklinna sillal viie kilomeetrini tunnis.

Boldil on Pärnus teenuse osutamise ajal kontaktisik, kelleks on Aleksandr Lilišentsev (e-post aleksandr.lilisentsev@bolt.eu, telefon +372 5551 6706). Tema kohustuseks on viivitusteta reageerida kõigile teenuse osutamisega seotud probleemidele.

Ettevõte kohustub tegema kõik endast tuleneva, et tõukeratta kasutaja ei jätaks tõukeratast laenutuse lõpetamisel maha selliselt, et tõukeratas häirib liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või kolmandaid isikuid.

Kui tõukeratta kasutaja jätab tõukeratta laenutuse lõpetamisel maha selliselt, mis takistab liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või häirib kolmandaid isikuid muul viisil, kohustub Bolt Operations OÜ sellise tõukeratta eemaldama esimesel mõistlikul võimalusel alates sellekohase teabe saamisest.

Ettevõte on kohustatud linnavalitsuse nõudmisel viie tööpäeva jooksul piirama tõukeratta sõidu lõpetamise võimalust kohtades, kuhu jäetavad tõukerattad takistavad liiklust, tänavakoristust või muid heakorra- ja hooldustöid või häirivad kolmandaid isikuid muul viisil. Bolt on kohustatud tehniliste vahenditega tagama, et tõukerattaid ei pargitaks sildadel.

Linnavalitsusel on õigus nõuda teenuse pakkujalt käesolevast lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral, eelneva vähemalt 24tunnise hoiatuse järel ning puuduste kõrvaldamata jätmise korral leppetrahvi kuni 500 eurot iga käesolevast lepingust tuleneva kohustuse rikkumise eest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kohustuse täitmisest.

KU päevatoimetaja