PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM PÄLVIS RAHVUSVAHELISE TUNNUSTUSE

Pärnu Ühisgümnaasiumile (PÜ) omistati eTwinningu Kooli märk aastateks 2021-2022, mis tähendab tunnustust ja äramärkimist Euroopa tasandil. PÜ on pälvinud eTwinningu platvormil mitmeid riiklikke ja Euroopa kvaliteedimärke ning eripreemiaid.

2020. aastal saadi projektiga „Our Green European Town“, mis on nii Erasmus+ kui ka eTwinningu projekt, Euroopa kvaliteedimärk ja riiklik eripreemia „2020. a. kõige mõjukam projekt“. Projektitöö eest määrati PÜ-le Pärnu linna hariduse aastapreemia 2020, eduka eTwinningu projektides osalemise ning rahvusvaheliste suhete arendamise eest.

Sel aastal tunnustati eTwinningu Kooli märgiga kokku üheksat Eestist õppeasutust ning Pärnu koolidest pälvis eTwinningu Kooli märgi veel ka Mai kool. Eelmisel aastal anti eTwinningu Kooli märk aastateks 2020-2021 Pärnu Kuninga Tänava põhikoolile, Pärnu Koidula gümnaasiumile, Paikuse põhikoolile ja Surju koolile.

eTwinningu Kooli märk näitab, et õppeasutus on aktiivne eTwinningu väärtuste ja pedagoogika edendaja, rahvusvahelise koolidevahelise koostöö tugipunkt oma kohalikus kogukonnas ja eeskuju teistele koolidele. eTwinningu kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning meeskondlikku koostööd.

eTwinningu Koolide missiooniks on muuhulgas tagada hariduse pidev muutumine, et noori toetataks paremateks inimesteks, paremateks õppijateks ning paremateks ja aktiivsemateks kodanikeks saamisel. eTwinningu Kooli märgise saanud koolide noored on muutuste agendid, kes seisavad keskkonnahoiu, demokraatliku osaluse, inimõiguste, noorte kaasatuse, avatuse ja sallivuse ning muude oluliste väärtuste eest.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks Euroopa eri riikide koolitöötajatele. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa selles põnevas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning on alates 2014. aastast kindel osa Erasmus+ ist, ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordiga tegelevast programmist.

Liis Raal-Virks, Pärnu Ühisgümnaasiumi projektijuht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap