PÄRNU TOETAB VÄIKEETTEVÕTTEID

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsus kutsub väikeettevõtteid taotlema konkurentsi- ja ekspordivõimekuse tõstmiseks Pärnu linnalt toetust. Taotluste vastuvõtt algab esmaspäeval, 1. märtsil.

Ettevõtlustoetust saab kasutada mitmel otstarbel: toote- ja teenusearenduseks, tehnoloogiaalast nõu andva eksperdi kaasamiseks, toote- ja teenusearendusprojektide ning ekspordiplaanide koostamiseks, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimiseks, tööalasteks täiendkoolitusteks, koolitusvisiitideks, välismesside külastamiseks ja neil osalemiseks ning eksportturgudele suunatud turundustegevusteks.

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse peaspetsialisti Argo Mättase sõnutsi on see toetus mõeldud väikestele, kuni 50 töötajaga mikroettevõtetele, kel on potentsiaal ja soov minna välisturgudele, ent kellel napib selle sammu realiseerimiseks käibevahendeid.

Ettevõtluse peaspetsialisti ütlust mööda aitab linna toetus ettevõtetel leida uusi kliente ja tooraine tarnijaid, aga on ka näiteks abiks välisturgudele suunatud kodulehe loomisel ja arendamisel.

Populaarsed on Mättase kinnitusel ka töötajate koolituseks mõeldud projektid, kus linna antav toetus aitab ettevõttel katta koolitusel osalemisega seotud kulusid.

Pärnu linna ettevõtlustoetust saavad taotleda vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud maksuvõlgadeta ettevõtted, kelle peamiseks tegevuskohaks on Pärnu keskuslinn või osavallad. Ettevõtetele makstavate toetussummade alammäär on 1000 ja ülemmäär 5000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Taotluste hindamisel lähtutakse kolmest olulisest põhimõttest.

„Esiteks ettevõtte töötajate arv, maksutulu laekumine ja selle prognoos, teiseks ettevõtte käibemahu ja kasvu potentsiaal ning kolmandaks ettevõtte terviklik, pikaajaline strateegiline äriplaan, kus ettevõte peab tõestama, et tal on töötav, jätkusuutlik ja kasvupotentsiaaliga ärimudel. Ärimudel peab olema skaleeritav ning eelistatud on ekspordipotentsiaaliga ettevõtted,“ selgitab Mättas.
Taotluse eelarves peab olema näidatud omafinantseering, mis moodustab vähemalt 30 protsenti projekti kogumahust. Näiteks, minimaalse toetussumma (1000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 1428,57 eurot ning maksimaalse toetussumma (5000 eurot) puhul peab olema projekti kogumaksumus vähemalt 7142,86 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. märts 2021. Toetus makstakse välja pärast projektitegevuste elluviimist.


2020. aastal otsustas Pärnu linnavalitsus toetada viit ettevõtet. Ettevõtted kasutasid mullu toetust välismessidel osalemiseks, ekspertide kaasamiseks ning eksportturgudele mõeldud turundustegevusteks ja koolitusreisiks. Makstud toetussummad jäid 1465 ja 4980 euro vahele. Keskmine väljamakstud toetussuma oli 2834 eurot.

Täpsemat infot ettevõtlustoetuse kohta leiab Pärnu linna veebilehelt.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

PÄRNU LINN VÕIMALDAB VÄIKEETTEVÕTETELE TOETUSTE TAOTLEMIST