HAJAASUSTUSE TOETUSED MAAPEREDELE

Tõstamaal Pärakülas. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linna hajaasustusega piirkondades elavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla pered, kes soovivad uuendada oma majapidamise joogiveevarustust, paigaldada puhastusseadmeid, rajada kanalisatsioonisüsteemi, ehitada aastaringselt ligipääsetavat juurdepääsuteed või paigaldada autonoomset elektrisüsteemi, saavad Pärnu linnavalitsuselt toetust küsida.

Kui varasematel aastatel on hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt alanud kevadel, siis tänavu saab taotlusi esitada juba 1. veebruarist. Avalduste vastuvõtt lõpeb 1. aprillil 2021.


Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta on kuni 6500 eurot, millele tuleb lisada vähemalt 33 protsendi suurune oma- ja kaasfinantseering. Kui taotleja on aastatel 2015-2020 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.


Toetuse taotlemiseks peavad füüsilisest isikust taotlejad ja kaastaotlejad olema alates selle aasta 1. jaanuarist katkematult sisse kirjutatud hajaasustusega maapiirkonnas asuvasse majapidamisse, mille elutingimusi soovitakse parandada.

Taotlejal ei tohi olla ajatamata riigimaksuvõlgu, taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema omavalitsuse poolt kinnitatud. Toetuse abil tehtavad tööd peavad olema lõpetatud taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.
Taotlejaile annavad abi ja nõu projektijuhid, kelleks Paikuse osavallakeskuses on Velmo Narruskberg, Audru osavallakeskuses Peeter Viik ja Tõstamaa osavallakeskuses Alo Tomson.
Hajaasustuse programmi toetuse täpsemad tingimused ja taotlemiseks vajalikud vormid on kättesaadavad programmi lehel.

2020. aastal rahuldati Pärnus selle programmi raames 51 taotlust. Mitmel puhul esitati ühest majapidamisest kaks taotlust (enamasti joogiveevarustuse uuendamiseks ja kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks), nii et kokku parandati mullu Pärnus 46 maapere elutingimusi. Selleks kulus 153 069 eurot ja 59 senti. Riik toetas Pärnu osavaldade peresid 69 376 euroga, millele linn lisas omalt poolt 83 693 eurot ja 59 senti.

KU päevatoimetaja