PIIRIVERE LIIDER TOETAB NAHKHIIRTE MULAAŽIDE SOETAMIST PIUSALE JA MUUD

Piusa Külastuskeskus. Foto: Urmas Saard / Külauudised

MTÜ Piiriveere Liideri 2020. a taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis hindamiskomisjonilt MTÜ Tedrekuke projektitaotlus, millega rajatakse Nedsaja metsamaja juurde traditsiooniliselt ehitatud palksaun.

Palksauna ehitamisega võimaldatakse külastajatele pesemisvõimalused ja suurendatakse nõnda Nedsaja metsamaja konkurentsivõimet ning atraktiivsust puhkamise kohana – meelitades külastajaid ka madalhooajal tulema ja võimaldades pikemat peatumist kõrghooajal.

Elukeskkonna arendamise meetmest toetatakse kuut projekti: Räpina sadamasse ellingu rajamist, Setomaa Noorsootöö Keskuse ventilatsiooni- ja küttesüsteemi rekonstrueerimist, Misso endise koolihoone asukoha ümberkujundamist kogukonna välialaks, Seto lauluimä Maria Kütte hauaplatsi tähistamist hauamonumendiga Laossina kalmistul, MTÜ FUFF filmivaatamise tehnika soetamist filmiklubi käivitamiseks ja valveseadmete soetamist Räpina loomemajale.

Ettevõtluse arendamise meetmest toetatakse 17 projekti. Näiteks toetatakse OÜ Kurveri seto talukompleksi käsitöömaja rajamist, OÜ VIP-Mööbel platvormhaagise ja tõstuki soetust, OÜ Santex päikesejaama rajamist, Seto Rõivakoda OÜ töötoa avamist miljööväärtuslikus talus, Räpina meistrite e-kaubahoovi loomist, giiditeenust pakkuva www.setotours.com lehe ülesehitamist, nahkhiirte mulaažide soetust Piusa Külastuskeskusesse.

Nahkhiirte uurimise algusest on Piusal möödunud juba üle 71 aasta.

35 projektiesituse seast rahuldati 23 taotlust, mille kogusumma 224 181 eurot. Piiriveere Liiderist pole varem toetust saanud 40% käesoleva taotlusvooru taotlejatest. Taotlejate hulgas oli kõrgeim erasektori aktiivsus (57% esitatud taotlustest), sellele järgnes kolmas sektor (31,5% taotlustest) ja kohalikest omavalitsustest taotlejad (11,5% taotlustest).

Kõigi projektide elluviimisel edu sooviv Piiriveere Liider on asutatud Eesti kagupiiri äärse piirkonna elu arendamiseks. Ühingu tegevuspiirkond paikneb haldusreformi eelse kuue valla (Räpina, Värska, Mikitamäe, Meremäe, Misso, Orava) aladel. Kuna organisatsioon tegutseb ühena 26-st Eestis eksisteerivast kohalikust LEADER tegevusgrupist, siis hõlmab ühingu tegevus ka projektide toetamist. Toetusmeetmeid on kolm: elukeskkonna arendamine; ettevõtluse arendamine ning ühistegevuse ja koostöö arendamine.

Urmas Saard