KOLM SAKU VALLA LAST TASUTA LASTEAEDA

Saku lasteaed Päikesekild. Foto: Nordlin

Tänavu 1. jaanuarist muutus Saku vallavolikogu määrus „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord”. Oluline muudatus puudutab vanemaid, kellel käib lasteaias või hoius kolm või enam last.

Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samal ajal kolm või enam last, on kohatasu soodustuse suurus kõigi lasteasutuses või lastehoius käivate laste eest 100% ehk kohatasu ei pea maksma. Kohatasu soodustus rakendub juhul, kui laste ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saku vald.

Teine oluline muudatus on augustikuus esimest korda lasteaeda tulevate laste puhul. Kui laps kinnitatakse lasteasutuse nimekirja esimest korda augustikuust, arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

KU päevatoimetaja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap