Jõelähtme valla elanikud koguvad allkirju Jägala lõhejõe taastamiseks

Kohalikud elanikud, loodussõbrad ja kalamehed on mures – muret teeb kalavarude tulevik, kalanduse kui kultuuripärandi säilimise võimalused ning looduse liigirikkuse kestmine.

Illustreeriv foto lõhejõest Sindi kohal. Foto Urmas Saard
Illustreeriv foto lõhejõest Sindi kohal. Foto: Urmas Saard

[pullquote]üks vähestest Põhja-Eesti jõgedest, kus looduslikult saaksid olla ka siia kala jaoks sobilikud tingimused[/pullquote]Samas asub Jõelähtme vallas potentsiaalilt üks Eesti paremaid lõhejõgesid – Jägala jõgi, mis aga Linnamäe tammi tõttu ei ole lõhedele kudemiseks kättesaadav. Lõhe koeb kruusase põhjaga kärestikulises jões. Kahjuks on aga suur osa sellisest jõest paisutuse tõttu tekkinud mudajärve all.

Kui kogu elupaik, mis kuulub ka NATURA 2000 võrgustikku, oleks lõhele avatud kuni Jägala joani, võiks see ca 5 km pikkune Jägala jõe lõik igal aastal anda kuni 12 600 lõhemaimu, millest täiskasvanuks saab umbes 1890 lõhet. Jägala jõgi on ka üks vähestest Põhja-Eesti jõgedest, kus looduslikult saaksid olla ka siia kala jaoks sobilikud tingimused.

Sellele lisanduks veel meriforelli ja jõesilmu arvukuse kasv. Kui lõhe ja meriforell pääseksid Linnamäe tammist ülesvoolu, saaksid nad asustada ka Jõelähtme jõge.

[pullquote]saaks kogu Läänemere lõhepüügi kvooti suurendada kaks korda[/pullquote]Kui Jägala jõgi saaks uuesti lõhesid taastoota, siis saaks kogu Läänemere lõhepüügi kvooti suurendada kaks korda.

Linnamäe paisjärvest saab praegu kasu ainult Linnamäe HEJ, kes toodab vähesel määral elektrit kui juhtub olema sademeterohke aastaaeg. Kahjuks toodetav energia maht on väga väike võrreldes loodusele tehtava kahjuga. Linnamäe HEJ toodetud elektrienergia kogupanus Eesti energiatootmisse on ca 0,05 %.

Kohalikud elanikud on algatanud allkirja kogumise aktsiooni.

Eesmärk:

1. lõhed ja meriforellid saavad tagasi neile kuuluva kudemisala, mis aitab kaasa rannavetes kalade arvukuse kasvamisele;
2. rannakalanduse kultuuripärand säilib;
3. Jägala jõgi saaks tagasi oma loomuliku kärestikulise ilme, mis annab võimaluse ajaveetmiseks veelgi kaunimas looduskeskkonnas matkates või veesporti harrastades;
4. Linnamäe tamm, jaam ja sild säilivad.

Liivia Mahlapuu
Jägala kalateed MTÜ