ÜLIÕPILASSELTSI JAKOBIA KOGUNEMINE TARTUS I ÜLDLAULUPEO MÄLESTUSKIVI JUURES

Ülle Kuusik, Aldo Kals, Mall Kals, Aime Kärner, Arvo Järvet, Mall Ratassepp. Foto: Jaan Lusikas

KIRI EMAJÕELINNAST JAAGUPLASTELE

Kolmapäeval, 25. novembril kogunes kümmekond üliõpilasseltsi Jakobia veteranliiget Tartus I üldlaulupoe mälestuskivi juurde, et mälestada meie hulgast hiljuti Pärnu-Jaagupi surnuaeda oma perekonna rahulasse viidud seltsikaaslast, matemaatik Jaan Reinandit.

Alles 2. juunil sai temaga telefonitsi kõneldud seoses 90. sünnipäevaga, aga hiljutisi juubilare oli meie hulgas veel kaks. Täpselt viis aastat tagasi olid need numbrid just selle võrra väiksemad ja me istusime Tartus Tähtvere päevakeskuses väikese peolaua taga. Sama kavatsus oli seekordki, aga ähvardav katk tõmbas sellele kriipsu.

Me ei väsi naljatamisi kordamast, et enamasti iga tähtsa sündmuse juures on jaaguplaste käsi mängus

Nii kogunesime nagu maskides „vandenõulased“ kaks pluss kaks reeglit järgides „salakoosolekule“ kultuurilooliselt olulise mälestuskivi juurde, kus süütasime küünlalaterna. Me ei väsi naljatamisi kordamast, et enamasti iga tähtsa sündmuse juures on jaaguplaste käsi mängus. Ikka on keegi meist mõne olulise ettevõtmisega seotud olnud. Nii on lood sellesama mälestuskiviga tähistatud üldlaulupidudega, kus alates 1879. aastast on jaaguplased enamasti igal suurel laulupeol käinud.

Esimene üldlaulupidu andis tõuke Tartu Peetri kiriku ja koguduse rajamiseks, kus aastatel 1912–1922 teenis hingekarjasena Jaagupi kultuuriloost tuntud Mihkli kihelkonna taustaga Arnold Laur. Tema kui usuteaduse üliõpilane, Jaagupi kihelkonnakooli juhataja Hans Kotkas, Parasmaa koolmeister, hilisem Estonia teatri juht Paul Olak ja Uduvere õigeusu kiriku köster Jakob Altosaar saatsid 1903. aastal oma kvartetilauluga meie vabadussamba taga sepisaiaga piiratud Halinga mõisnike matusepaika Venemaa sotsioloogia rajaja Paul von Lilienfeld-Toali ema Konstanzi.

I üldlaulupeo kivi juures süütasid jakobialased pool sajandit tagasi tõrvikuid, et siirduda oma akadeemilise isa Alo Tilga juhtimisel Jaagupi kooliõpetajate Anna Nõmmik-Konksu ja Andres Tilga hauale Raadi kalmistul. Seekord jagasime oma kokkusaamisel laiali paar raamatukest, maitsesime nokatäit karsklaste rohelist ingverijooki, haukkasime kommi peale ja läksime laiali lootuses järgmisel suvel Elvas kokku saada ja Tarva külast pärit akadeemilise venna Sulev Saare haual küünal süüdata.

Aldo Kals