EESTI SORDIARETUSE PÜHAMUS HARITAKSE IHU VANAVESKI SAUNAS

Vanaveski sauna esimese kinkekaardi omanik Johannes Haav. Foto: Vahur Kukk

Sordiaretuse poolest kuulsust kogunud Jõgeva aleviku ihuharimis ja kogukonnakeskuseks on Vanaveski saun, mis saanud nime samanimelise kultuuriseltsi järgi. Lisaks paikkonna inimestele käib saunalisi kaugemalt, koguni Tartust ja Tallinnast.

Külauudistele rääkis Vanaveski saunast selle president, põllumajandus ja seltskonna tegelane Vahur Kukk. „Jõgeva alevikus Sauna tn 4 asuv avalik saun suleti Jõgeva vallavalitsuse otsusel 2018. aastal. Põhjusena toodi lavaruumi puitehitiste kandekonstruktsioonide amortiseerumise ja sellest tulenev ohtlikkus kasutajatele. Samuti viidati mõningatele ehituslikele puudustele teistes saunaruumides, kasutuses olevate istepinkide ja riidekappide amortiseerumisele ning üldisele ebarahuldavale sanitaarsele olukorrale. Kogukonna liikmete algatusel toimus 16.okstoobril 2019 rahvakoosolek, milles osales 41 inimest Jõgeva alevikust, Jõgeva linnast ja lähipiirkonnast. Rahvakoosolekul otsustati esitada Jõgeva vallavalitsusele taotlus sauna taasavamiseks ja selle andmiseks tasuta avalikku kasutusse. Vara avaliku kasutuse lepinguga andis vallavalitsus saunaruumid tasuta avalikku kasutusse Kultuuriseltsile Vanaveski, kes haldab Jõgeva aleviku sauna ja korraldab saunateenuse osutamist.”

Vahur Kukk ütles, et 2020. aastal eraldas Jõgeva vallavalitsus Jõgeva aleviku sauna tegevuse alustamise toetuseks 2500 eurot. „Selle toetuse arvel on korrastatud leiliruum, pesuruum, soetatud saunatarvikuid ja saunatarbeid ning koristusvahendeid, asendatud katlamaja välisuks, puhastatud sadevete äravoolusüsteem, soetatud hooldus- ja remonditöödeks vajalikke vahendeid,” lisas ta.

Vanaveski sauna perenaine Katrin Kalm. Foto: Vahur Kukk

Kuke sõnul on oluline vabatahtlik töö sauna heaks, mille käigus parandasid kogukonna liikmed leiliruumi puitehitised, remontisid pesuruumi enam amortiseerunud ja ohtlikud istepingid, asendasid purunenud põrandaplaadid, remontisid dušikabiinid, tegid mitmeid väiksemaid remonditöid ja viisid kõikides saunaruumides läbi suurpuhastuse.

„Uued riidekapid ja istepingid võimaldavad oluliselt parandada sauna hügieenilist keskkonda, tõsta terviseohutust ja muuta meeldivamaks esteetilise üldmulje. Oluline, et sellega suureneb ka laste ja eakate inimeste terviseohutus ja turvalisus. Investeeringu tulemusena paraneb elukeskkond ja kogukonna liikmetele jätkatakse elukoha läheduses piirkonnale omase kogukonnateenuse, avaliku saunateenuse pakkumist,” rääkis Kukk.

„Kultuuriselts Vanaveski esitas kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru taotluse finantseerida projekti „Riidekappide ja istepinkide soetamine Jõgeva aleviku avalikule saunale ning selle riietusruumi sanitaarremont“,” lisas ta.

Vahur Kukel on saunas mitmeid häid abilisi. Sauna perenaine ehk saunaemand on Katrin Kalm ja sauna hoolekogu esimees Endel Kõre, kelle abikaasa Auli Kõre on samuti pühendunud saunaskäija.

Vanaveski sauna populaarsuse maine kujundamiseks korraldati Facebookis saunateemaline viktoriin. Parimaks vastajaks osutus auväärne Jõgeva fotograaf ja akordionist Johannes Haav, kes sai auhinnaks esimese Vanaveski sauna kinkekaardi.

Jaan Lukas