PEAMINISTRI KOROONAVIIRUSE TESTI TULEMUS OLI NEGATIIVNE

Pressikonverents Ida-Virumaal. Kuvatõmmis

Peaminister Jüri Ratase koroonaviiruse testi tulemus oli negatiivne ja ta jääb eneseisolatsioonis olles kaugtööle kuni laupäeva, 12. detsembrini.

„Minu COVID-19 testi tulemus on negatiivne ja enesetunne on väga hea. Vastavalt terviseameti juhistele jään isolatsiooni kuni järgmise testi tulemus on taas negatiivne. See selgub tuleval laupäeval. Vahepealsel ajal teen kaugtööd ja mõistagi järgin muid juhiseid, mida terviseamet on andnud COVID-19 haige lähikontaktsele,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

Peaminister jätkab ametiülesannete täitmist kaugtöölt digitaalseid lahendusi kasutades.

Valitsuse kehtestatud karantiininõuete järgi peavad koroonaviirusesse haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed jääma koju eneseisolatsiooni.

Lähikontaktne võib, kui tal ei esine haigussümptomeid ja ta võtab kasutusele kõik meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, hankida kodu lähedalt endale igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku, kui see muul viisil ei ole võimalik. Ka võib lähikontaktne, kui tal ei esine haigussümptomeid ja ta täielikult väldib teiste isikutega kontakti, viibida õues (pargis, metsas jm).

Täiendava erandina võib haigussümptomiteta lähikontaktne oma elu- või viibimiskohast lahkuda, kui ta on tervishoiutöötaja või avalikku ülesannet täitev inimene, kes täidab tööandja otsusel edasilükkamatuid tööülesandeid. Elukohast võib lahkuda ka elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral või politseiametniku ja tervishoiutöötaja korraldusel.

Terviseamet soovitab lähikontaktsetel pesta regulaarselt käsi, vältida kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist ning samuti tuulutada regulaarselt ruume.

Koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktne saab 14 päeva pikkust karantiini lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks. 10-päevase tähtaja kulgemine algab viimasest lähikontaktist, mille teeb kindlaks terviseamet.

Kui lähikontaktsel tekivad haigussümptomid, siis tuleb helistada esimesel võimalusel perearstile või perearsti infotelefonile 1220.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

PEAMINISTER KATKESTAS IDA-VIRUMAA VISIIDI