OTEPÄÄL TEOSTATAKSE ARHEOLOOGILISI VÄLJAKAEVAMISI

Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve. Foto: Monika Otrokova

Seoses soojatrassi ehitusega Otepää linnas toimuvad Otepääl arheoloogilised väljakaevamised.

Soojatrassi panekuga Tartu maanteel asuvatele mitmetele objektidele, tuli tööde teostamiseks minna üle maantee ääres asuva keskaegse kalmistu. Kaevandustööde käigus satuti peale keskaegsetele matmispaikadele.

Arheoloogilisi väljakaevamistöid tulid teostama Tartu ülikooli arheoloogid. Kaevamistööde juht, Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve ütles, et kalmistul on toimunud ridamisi erinevaid mullatöid 19.-20.sajandil, samuti on 20.sajandil ehitatud maju, mis II Maailmasõja käigus hävinesid. Hiljem on parkla ehitamise käigus hauad ja luustikud kannatada saanud. Martin Malve teatel on Otepää keskaegselt kalmistul toimunud korduvalt väljakaevamisi – esimesed olid 1928.-1929. aastatel, seejärel 1938. aastal ja 50-ndatel aastatel. Viimased arheoloogilised päästekaevamised toimusid 1996.aastal arheoloog Heiki Valgu juhendamisel, kes leidis seitse skeletti.

„Tegemist on alevikalmistuga, mis on pärit keskajast, tõenäoliselt 14. sajandist. Säilmetelt on võetud katku-DNA ehk mineviku-DNA proove, mis siis ongi kinnitanud, et tegemist on katku surnud inimestega,“ ütles Martin Malve. „Seda kalmistut iseloomustab palju ühishaudu, enamasti on need kaksikhauad, nii näiteks on siin koos maetud kaks last, täiskasvanu ja nooruk, täiskasvanu ja imik.“ Varasematel väljakaevamistel on leitud suuremaid ühishaudu, kus on koos olnud 5-6 inimest. See iseloomustabki katkuepideemiat – inimesed surevad korraga ja kõik pannakse ühte hauda.

„Hetkel on käimas mitu DNA-projekti, et kindlaks teha, kas need inimesed, kes on ühte hauda maetud, on sugulased. Veel saame luustike proovidest teada, mida nad sõid – kuidas toitusid, kui heal järjel inimesed olid. Saab teada veel infot hammaste seisukorra, hambahügieeni, hambaaukude ja kaariese kohta. Samuti võib teada saada traumade ja vigastuste kohta ning seda, kuidas nad enne surma elasid ja mida tegid. See ongi kõige otsesem viis keskaja inimesi uurida,“ lisas Martin Malve.

Hetkel on leitud kaheksa matust, väljakaevamistega kolitakse nüüd rohkem bussijaama poole edasi. Kokku võib Martin Malve hinnangul välja tulla 10-20 matust. Väljakaevamised kestavad veel järgmise nädala esimeses pooles. Kuna see on aeganõudev töö, mida tuleb teha ka pikali olles ja mida mõjutavad oluliselt ilmastikuolud, siis püüavad arheoloogid väljakaevamised lõpetada järgmise nädala jooksul. Pärast seda võivad ehitustööd jätkuda.

Töid teostab AS Otepää Veevärk, kes ka arheoloogid välja kutsus. Otepää Veevärk tänab arheolooge kiire reageerimise ja operatiivse tegutsemise eest.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala märkis, et väljakaevamised on taaskord hea võimalus saada Otepää ajaloo kohta uut informatsiooni, kuna kaevamiste käigus kirjutatakse Otepää ajalukku taas üks peatükk juurde.

Monika Otrokova