SINDIS ALGAS ÜHISELAMU ÜMBEREHITUS SOTSIAALKORTERELAMUKS

Tori abivallavanem Priit Ruut tervitab Sindis Pärnu mnt 27a hoone ümberehituse algust. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Täna ennelõunal kogunesid Tori vallavolikogu ja -valitsuse liikmed, vallavalitsuse töötajad, Päästeameti ja Politsei esindajad ning ajakirjanikud Sindis asuva Pärnu mnt 27a õuele, kus leidis aset pidulik ehituse avaüritus.

Sümboolselt esimesel ehituse päeval võtsid tervituseks sõna abivallavanem Priit Ruut ja Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla.

Ehitaja, AS Paide MEK esindaja sõnul peaks viiekordne osa saama lammutatud oktoobri lõpuks, seejärel hakatakse neljakordset osa renoveerima. Ettevalmistustööd algasid juba 3. septembril. Uuenev hoone varustatakse liftiga, mis on Sindis esimene. Valla kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel lisas vahemärkusena juurde, et selle maja lift ei jää Sindis ainsaks, sest renoveerimisele minev Sindi raekoda saab samuti lifti.

Ehitustööde lepingujärgne maksumus on 1 646 395,66 eurot, millest poole summa katab KredEx juhtumipõhise investeeringutoetusega kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks. Ülejäänud ehituse, omanikujärelevalve ja mööbli maksumus rahastatakse valla eelarvest.

Ehitaja sõnul võib ehitustegevus tuua kaasa tavapärasest rohkem müra ja tolmu selles piirkonnas. Mõnel juhul võib tulla ette ka liikluspiiranguid ja liikluse ümber suunamist. Lammutamise etapp lõpeb viiekordse osa lammutamisega oktoobri lõpus. Ehitustööde tähtaeg on lepingu sõlmimisest 12 kuud.

„Tegemist on kõige suurema ja keerulisema projektiga ning hankega, mis on uue Tori valla ajal tehtud ning puudutab paljusid erinevaid osapooli. Seetõttu võtab ka kogu protsess rohkem aega,” selgitab Tori vallavanem Lauri Luur.

Tori vallavalitsus on võtnud kindlaks sihiks parandada Sindis asuvate ühiselamute olukorda. Ennekõike on see oluline just inimeste elutingimuste parandamiseks, kuid tähtis on ka linnapildi nägusamaks muutmine. KredExi toetuse abil on Sindis Pärnu mnt 27a uude majja tulemas 40 ühe- ja kahetoalist sotsiaalkorterit. Tegu on sotsiaalmajaga, mistõttu saavad sinna eluruumi sotsiaalhoolekande kliendid, kes vajavad eluasemeteenust, kõik elanikud saavad olema sotsiaaleluruumi lepingutega.

Urmas Saard