TÕUTSI KÜLATEE VALMIS VALLAVALITSUSE JA VALLAELANIKE ABIGA

Külavanem Peeter Kangur ja vallavanem Jaanus Barkala. Foto: Monika Otrokova

Tõutsi külas asub Kappermäe Seltsi külamaja, mis on viimasel ajal saanud külaliikumise keskpunktiks. Sellel kevadel sai seltsi juurde viiv tee endale mustkatte.

Kappermäe Selts on teotahteliste inimeste vabatahtlik ühing, kes püüavad arendada nelja küla: Tõutsi, Ilmjärve, Kassiratta ja Kaurutootsi ühistegevust. Seltsi eesmärgiks on arendada külade kultuurielu, väärtustada, säilitada rikast ajaloopärandit, loodusväärtusi ja elu põhiväärtusi.

Seltsi majas toimuvad mitmesugused üritused – maalilaagrid, peod, külade kokkusaamised. Külaelanike eestvedamisel sai tee endale mustkatte. Appi tuli ka Otepää vald. Teeremont läks maksma ca 50 000 eurot, millest poole maksis Otepää vald ja teise poole külaelanikud ise, kes tee jaoks korjanduse korraldasid.

„See on väga hea näide valla ja külaelanike koostööst,“ leidis Otepää vallavanem Jaanus Barkala. „Otepää vald aitab heameelega kaasa külaelu aktiivsena hoidmisele, meie sooviks on ju ka, et maal elu säiliks.“

„Täname Otepää valda, et tee sai remonditud,“ märkis Tõutsi külavanem Peeter Kangur. „Loodame, et hea tee ei tekita kiusatust kihutamiseks, sellise tee hooldamine on muidugi lihtsam, ei pea tolmutõrjeks soola panema.“

Monika Otrokova