ARVAMUSFESTIVAL TOIMUB PAIDE VALLIMÄEL SEITSME ARUTELUALAGA

Arvamusfestival Paide vallimäel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Kaheksandat korda toimuv Arvamusfestival tuli välja avalike ürituste tingimustele vastava uue formaadiga. Seni kavandatud 25 asemel jääb alles seitse aruteluala. Üritus toimub endiselt 14. ja 15. augustil, seekord Paide vallimäe piirides.

Programmid valis meeskond lähtuvalt päevakohastest teemadest ja festivali juhtmõttest, milleks on sel aastal Eesti põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul põhiõigused ja -vabadused. Arutelude üksikasjad, aja- ja viljekava kuulutab festival välja juuli alguses.

Täna teada olevate juhiste järgi võib festivalilt päevas läbi käia tuhat inimest. Piirangute lõdvenedes või karmistudes vaadatakse tingimused üle.

Järgida tuleb kõiki augustis kehtivaid nõudeid, milleks on tänase seisuga vahemaa hoidmine, käte pesu jmt. Korraldajad tagavad kogu alal vajalike vahendite olemasolu ja pindade puhastuse.

Kuigi viimastel aastatel on külastusi olnud päevas 4000 ringis, kinnitab festivaliala pealik Maiko Kesküla, et õhustik kahanemisest ei kannata: “Tuhandest inimesest jagub seitsmele alale ja festivaliklubisse piisavalt ja mõnusalt, isegi kahemeetrist vahet hoides.”

KU päevatoimetaja