KÜLAUUDISTE INFOVESKI LÄBIB UUENDUSKUURI

Mobiilirakendusega Külauudiste veebilehel. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Tänavu augustis saab ilmavõrgus leviv Külauudiste leht kümneseks. Kogu selle aja väga väheste tehniliste täiendustega veebileht ei saanud ajale jalgu jäädes enam ilma põhjaliku uuendamiseta edasi jätkata. Soov sisulise tööga edasi minna asetas Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi tegevuse paratamatu valiku ette ja nii võetigi üsna raske ülesanne käsile.

Kuna lehte ei toimetata kaubanduslikest huvidest lähtuvalt ja tööd tehakse läbi aastate üsna nappide rahaliste vahenditega jätkuvalt õhinapõhiselt, siis pidi leidma ka halduskeskkonna „kapitaalremondiks” õhinapõhiseid vahendeid. Eriline tänu kuulub inimesele, kes mitte mingil juhul ei soovi oma nime avalikkusele tutvustada.

Kindlasti on muutunud kujundus lugejatele märgatav. Hästi tähtis on tekstis kasutatavate tähemärkide suurus, reavahed ja -pikkus, mida varem polnud võimalik soovitud kujul muuta. Nüüd on lood hõlpsasti loetavad nutitelefoniski. Ka pildigalerii, mis vahepeal seoses serveri uuendamisega lakkas täielikult toimimast, on nüüdseks tehtud vaatajale käepärasemaks. Kuid kavatsus on pildigalerii võimalusi veelgi täiustada. Oma videoakna kasutamise võimalus lubab sündmuste kajastusi illustreerida lisaks pildigaleriidele ka videoklippidena.

„Köögi” poolel ehk halduskeskkonnas töötamine vajab harjumist ja esialgul võib seetõttu tulla ette ka lugejatele märgatavaid apse, aga loodetavasti saab sellegagi hakkama.

Oluline on täielik üleminek üksnes eestikeelsetele viidetele. Kui varem esines tõrkeid sotsiaalmeedia liidestes, siis nüüd toimib seegi laitmatult ja soov mõnd artiklit kellegiga näiteks näoraamatus jagada ei tekita enam probleeme.

Mõneti häirivana võib pärast uuenduskuuri mõjuda arhiivist leitavate vanade artiklite veidi moondatud kujundus ja lisatud fotode asetus. Seda polnud võimalik uuele üleminekule minnes vältida. Sai kardetud isegi hullemat, aga kõik tuhanded artiklid on alles ja otsingumootori abil leitavad.

Tegelikult probleeme õieti polegi. Võibolla senisest suurem võiks olla nn külaajakirjanike võrgustik, et Eestimaa saaks ulatuslikumalt ka külade tasandil huvipakkuvate uudistega kaetud. Seda ju algatajad kümme aastat tagasi esmajoones silmas pidasidki. Avaldamiskõlblikke uudiseid, reportaaže ja muud seesugust suudetakse hästi ka külades teha. Külauudiste infoveski oma reporterid ise alati kõikjale kutsutud paikadesse ei jõua minna ja paratamatult tuleb teha valikuid.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap