AUVERE AGROPARGI AVALIK ARUTELU

Auvere elektrijaam. Foto: Tuuletehnoloogia Liit

Narva-Jõesuu linnavolikogu ootab osalema Auvere Agropargi detailplaneeringu algatamise avalikule arutelule, mis toimub esmaspäeval, 18. mail kell 17.00 Sinimäe spordihoones.

Arutelul esitab SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus (IVTA) esindaja visiooni agropargi arendusest. Koosoleku ajal saab tutvuda esialgse agropargi eskiislahendusega ja esitada küsimusi.

Ida-Virumaa ettevõtluse arendamisega tegeleva IVTA arenguvajaduste plaanis kuni aastani 2025 on Auvere elektrijaama lähedale pealt kaevandatud aladele planeeritav energeetika ning põllumajanduse suunitlusega Auvere Agropark. Tööstuspargi rakendamisel nähakse head võimalust elektrijaama jääksoojuse kasutamiseks. Projekti elluviimisel arendatakse taime-, köögivilja-, linnu- ja kalakasvatust. Samuti luuakse võimalused taastuvenergia valdkondade, nagu tuulikute ning päikesepaneelide arendamiseks.

Ala suurus on ligikaudu 1500 hektarit. Esimese etapi 500-hektarise rahastamistarvidus on taristu väljaarendamisel ligilähedaselt 5 miljonit eurot. Elektrijaamade naabrusesse rajatav köögiviljakasvatus on juba stardiraha saanud.

KU päevatoimetaja