KAS OTSE-EETER JÄÄB ÄRA?

“Nagu kõigil minu kaaskodanikel, nii on ka minul kahju tõdeda, et täna õhtul leegitseb üks osa meist kõigist”, teatas aasta tagasi aprilliõhtul Prantsuse president E. Macron tulekahjust Pariisi Jumalaema kirikus.

Margus Einlo, Vormsi Rälby Baptisti Kogudus. Foto: Urmas Saard
Margus Einlo, Vormsi Rälby Baptisti Kogudus. Foto: Urmas Saard

Pole juhus, et just Jeesuse Kannatusnädala esmaspäeval (toimetaja märkus: 15. aprillil 2019 kell 18.50 kohaliku aja järgi puhkes kirikus ulatuslik tulekahju) võttis Jumal Valgustuslinnalt tagasi Prantsuse kristliku ajaloo nurgakivi – Notre-Dame de Paris. Nähtavasti polnud edumeelsetele gallidele enam ristiusku vaja. Isegi Saksa DVst pärit luteri pastori tütar, Saksa riigikantsler Angela Merkel ei näe Pariisi Jumalaema kirikus jumalakoda, vaid kultuurimälestist. “Kui õudne”, kirjutab ta president Macronile, “põleb Prantsusmaa ja meie ühise euroopaliku kultuuri sümbol, mõtetes oleme sellel raskel tunnil teiega!”

Notre-Dame ehk Pariisi Jumalaema kirik. Foto: Elina Allas
Notre-Dame ehk Pariisi Jumalaema kirik. Foto: Elina Allas

Juutide hulgas liigub legend, kus Nebukadnetsari-aegne juudi ülempreester ulatab, märatsevatest leekidest haaratud Saalomoni templi katusel, Jumalale taevasse pühakoja kuldse võtme, sõnadega: “Anna andeks, me ei suutnud Sinu templit hoida.” “Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!”, kuulutab Jeesus kannatusnädala alguses. Enne ajaloolist Püha Linna piiramist ilmus Jeruusalemmas aastaid riigile hoiatuseks prohvetite Sefanija ja Habakuki sündmusi ettekuulutav ajaleht. “Häda sellele, kes ahnitseb oma kojale ülekohtust kasu!”, hüüab nägija Habakuk oma rahvale – üha kasvav Gini koefitsent, juudi ülikute pillav villade toredus, kallite autode hiilgus, samas maarahva karjuv vaesus, julmad aktsiisid, tapmised, korruptsioon ja ahned pangaprotsendid – puhusid pilli lõhki, juutide tempel läks tuleroaks ja rahvas küüditati Paabelisse asumisele.

Pastor Jason Cornwall oma raamatus “Keda me kummardame” hoiatab mammona teenimisse langenud Vana-Iisraeli näitel meie kaasaegseid. Riigis, kus alla vaesuse piiri vireleb kolmandik elanikkonnast, üle poole rahvastikust on karistusregistris, eriarstidele on lõputud järjekorrad ja pensioni vanusepiir kerkib vaid enesekindlate parlamendiliikmete nupulevajutusega, on kumiiriks mammon. “Sa oled kui Iisrael vanast, kui Iisrael prohveti päevil”, võrdleb Eestit Vana Testamendi Iisraeliga Juhan Liiv. Ajalugu kinnitab, et poeet rääkis tõtt. Eesti ja NSVL vahel sõlmitud Vastastikuse abistamise pakt – baaside leping ja hilisem küüditamine näitab tõepoolest sarnasust Vana-Iisraeli ja Eesti käekäigu vahel. Ülestõusmispühad on tänavu erilised. Hiina uus maailmakord – novus ordo seclorum – on nagu Nebukadnetsar piiramas Püha Linna ja meid kõiki. Jeruusalemma Püha Hauakirik on suletud. Taaveti linnas ei või kodust kaugemale astuda üle 100 meetri. Ka Eesti sulges piiramisolukorras kirikud.

Ajal, kui Maarjamaa kogudused on taganenud feisbuuki ja usklikud redutavad Hiina Nebukadnetsari eest varju otsides virtuaalkirikus, kerkib küsimus – kas söendab Jeruusalemma patriarh minna Ülestõusmise laupäeval Püha Haua kirikusse Pühas Linnas. Tegemist on ju traditsiooniga, mis vapustab rahvast juba üle tuhande aasta. Nimelt süttib tohutu imena, igal Vaiksel laupäeval Julianuse kalendri järgi, patriarhi palve peale Jeesuse hauakoopas tuli – Jeesuse Ülestõusmise kinnituseks. Meenutab pealtnägija, piiskop Gavriil Jeruusalemma Vene misjonist: “Ma olen seda kogenud kaks korda elus. Olime Vaiksel laupäeval Hauakirikus, kui Jeruusalemma patriarh väljus Hauakoopast Püha tulega. Tahtsin kõike ise näha ja tormasime piiskop Antoniusega Hauaruumi. Me nägime kirjeldamatut sinakat valgust. Valgus ei põleta, see tõuseb kivist, on nagu udu suvehommikul, me haarasime seda, kastsime ennast sellesse – Pühal tulel on teine iseloom, see pole tuli, mis põleb õlilampides. Mõne sekundi pärast moodustas valgus samba ja selles sai juba küünlaid süüdata. Kahtlesin samuti enne kui seda kogesin – tõepoolest, kogu hauakivi on kirjeldamatus tules, kivi põleb! Kui Jeruusalemma patriarh on väljunud Hauakabelist annab ta tule edasi teistele.” Piiskop Gavriili Intervjuu Aleksei Saganile.

Varahommikul kannavad Patriarhi teenistust Jeesuse Ülestõusmise südamest otse-eetris üle Valgevene, Bulgaaria, Gruusia, Kreeka, Venemaa ja paljude teiste õigeusklike maade telejaamad. Kas aeg on tõesti niikaugel, et Hiina Covid – Nebukadnetsar jätab otse-eetri ära?!

Kristus on üles tõusnud! Jah, Ta on üles tõusnud.

Margus Einlo, Vormsi Rälby Baptisti Kogudus