TALLINNA TAKSOD SÜSINIKUNEUTRAALSEKS

Tallinn on võtnud eesmärgiks linna ühistranspordi ökoloogilise jalajälje vähendamise ning 15 aasta pärast nullemissioonini jõudmise. Linnavolikogu esimees Tiit Terik kohtus täna taksofirmade ja transpordiplatvormide esindajatega, et arutada plaani kehtestada nullemissiooni nõue ka pealinnas taksoteenust osutavatele sõidukitele.

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku kohtumine taksofirmade esindajatega. Foto Jukko Nooni
Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku kohtumine taksofirmade esindajatega. Foto: Jukko Nooni

Volikogu esimehe ettepanek, et taksodena kasutatavad sõidukid võiksid kümne aasta pärast olla nullemissiooniga, ei kohanud vastuseisu. Pigem arvasid ettevõtete esindajad, et nende autoparkides olevate sõidukite vahetamine keskkonnasõbralikemate vastu on mõnel juhul saavutatav võib-olla kiireminigi. Kõige enam mõjutab seda tehnoloogia areng ja autotootjate võimekus Eesti turule sobivaid sõidukeid toota ning loomulikult ka autode hind.

„Eesti on võtnud eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus ning oma roll on siin ka kohalikel omavalitsustel. Oluline on läheneda valdkonnale süsteemselt, sest väga paljud väiksemad sammud aitavad kaasa lõppeesmärgi saavutamisele. Tallinn on võtnud sihiks muuta 2025. aastaks linnatransport diiselkütuse vabaks ning 2035. aastaks üle minna täielikult elektrifitseeritud ühistranspordile. Sarnane eesmärk tuleb võtta ka taksonduses. Samal ajal on vaja kindlasti motiveerida ka tavakodanikke rohkem kasutama ühistransporti või uue auto soetamisel eelistama keskkonnasõbralikumaid sõidukeid,“ lausus Terik.

Teriku sõnul oldi selles küsimuses ettevõtetega ühte meelt, et transpordivaldkonda puudutavate otsuste tegemisel lähtutaks keskkonnatemaatikast. „Päris kindlat ajaraamistikku me paika ei pannud, kuid aasta 2030 võiks olla see aeg, kui Tallinnas on taksoteenust pakkuvad sõidukid nullemissiooniga. Need ettevõtted, kellel on oma autopark, on juba praegu võtnud keskkonnasõbraliku suuna ja osa sõidukitest on hübriidid või gaasiautod ning masinaparki uuendatakse sageli. Keerulisem on nii-öelda hobijuhtidega, kes pakuvad mõne rakenduse vahendusel isikliku autoga taksoteenust mõned tunnid nädalas. Selliseid juhte on turul rohkesti ning neil ei pruugi üleminek olla nii kiire. Mõningaid eriarvamusi oligi selles, kas hobijuhtidel ja taksofirmadel peaksid olema erisused ning kui pikk võiks olla nullemissioonile ülemineku tähtaeg,“ selgitas Terik.

Kohtumisel osalesid Tallink Takso, Tulika Takso, Bolt Eesti, Yandex.Taxi ja Eleport OÜ esindajad.

KU päevatoimetaja