Pärnu Siinmaa park vajab uuendamist

Eesti ja viie välisriigi noored avaldasid mõtteid Siinmaa pargi ümberkujundamiseks.

Siinmaa pargi uuendamist aitavad kavandada Euroopa noored. Foto Urmas Saard
Siinmaa pargi uuendamist aitavad kavandada Euroopa noored. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel oli pärast noorte esinemisi hämmeldunud[/pullquote]Riia maantee ja Kooli tänava vahel asuv park sai Siinmaa nime Pärnu linnavolikogu otsusega 1998. aasta novembris. Viis aastat tagasi palus Mark Soosaar tõsta käsi nendel Pärnu linnavolikogu liikmetel, kes teavad Siinmaa pargi asukohta. Vastuseks tõusis üksnes kolme rahvaesindaja käsi. Käesoleva aasta jõulukuuks on teadlikus tõusnud ja Siinmaa pärandit ning tema nimelise pargi asukohta teavad isegi Austria, Portugali, Itaalia, Sloveenia ning Prantsusmaale kuuluva Kariibidel asuva Martinique’i saarelt pärit noored.

Linnaarhitekt Olev Siinmaa on kahe suure sõja vahelisel ajal kavandanud Pärnusse rannahotelli, rannahoone, paar-kolmkümmend linna kaunistavat villat ja muud hoonet, millest alles hiljuti üks maja Johann Voldemar Jannseni tänaval lammutati. Siinmaa projekteeritud on ka Kooli tänava äärne valge koolimaja, mis valmis lõplikult vahetult enne sõda, 1941. aasta jaanikuul. Pärnu ühisgümnaasiumi koolihoone on üks kaunimaid ja omanäolisemaid terves riigis ning võetud seepärast muinsuskaitse alla.

Koolimaja ees üle kitsa tänava asuv Siinmaa auks nimetatud park on aga praeguseks väga väsinud ilmega ja vajab põhjalikku uuendamist. Nüüd võttis ühisgümnaasium asja käsile. Oma kooli õpilaste eestvedamisel tutvustati täna Pärnu linnavalitsuse esindajatele lennukaid mõtteid Siinmaa pargile uue välimuse andmiseks. Siinmaa pargi visiooni arendust teostati viie välispartneri kaasamisel Erasmus+ projekti ja „Construisons l’espace de vie de demain“ („Ehitame homset elukeskkonda“) raames. Sarnaste projektide peateemadeks on jätkusuutlik arhitektuur ja keskkond. Projektid näevad ette osalevate koolide õpilastele arhitektuuri alaste baasteadmiste andmist ja nende teadmiste rakendamist, et teha omavalitsustele konkreetseid ettepanekuid mõne nende kodukohas asuva ala parendamiseks ja arendamiseks.

« Pakuti skulptuuri ja veesilma

Pärnu keskraamatukogu saalis toimunud tänasele visioonide esitlusele eelnes paari kuu pikkune eeltöö, mida vedas ühisgümnaasiumi kunsti- ja arhitektuuri õpetaja Marika Ristmäe. Kaasatud oli ka maastikuarhitekt Kadri Maikov. Eesti Maaülikooli lektor esines oktoobris ja detsembris loengutega ja viis läbi töötubasid. „Tema juhendamisel võeti Siinmaa pargi visiooni kujundamisel arvesse tervendavate aedade näiteid, et park oleks kogukonna jaoks rahu, lõõgastust ja argipäevast põgenemise võimalust pakkuv roheala,” selgitas ühisgümnaasiumi projektijuht Liis Raal-Virks.

Keskraamatukogus esitlesid projektipartnerid pargi plaane ja nende põhjal valminud 3D makette. Kõik esitlejad tõdesid, et hetkel on Siinmaa park pime ja seda kasutatakse peamiselt läbikäigu rajana ühelt tänavalt teisele suundumiseks. Õpilased vaatlesid võimalusi, kuidas summutada Riia maanteelt kostuvat liiklusmüra, muuta roheala mõnusaks lõõgastuspaigaks nii noortele kui lastega peredele.

Huvitavaid ja koguni päris ootamatuid mõtteid oli mitmeid. Näiteks soovitati lillepeenart, kuhu kõik linnakodanikud võiksid tulla taimi istutama. Pakuti skulptuuri ja veesilma; vee keskel võiks olla estraadiplate; kiirelt takistuste läbimise harjutamiseks vastavat parkuuriraja seina, mõnede puude mahavõtmist. Leiti, et praegune lagunenud kõnnitee tuleks asendada näiteks Portugalis kasutatava sillutisega. Võiks olla sein grafitite maalijatele.

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel oli pärast noorte esinemisi hämmeldunud. Tema arvates saavad arhitektid kindlasti kuuldud ja nähtud mõtteid lõpliku kavandi koostamisel kasutada. Järgmise aasta eelarve koostamisel tahab linnavalitsus vajaliku rahaga arvestada ja park võiks juba paari aasta pärast täiesti teiseilmeline olla.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap