Pühitseti puna-kollast hoburauaga Tori valla lippu

EELK piiskop ja Tartu linna aukodanik Joel Luhamets õnnistas Eesti sõjameeste mälestuskirikus toimunud eilsel Tori valla aastapäeval Tori valla uut lippu.

Piiskop Joel Luhamets õnnistab Tori valla lippu Foto Urmas Saard
Piiskop Joel Luhamets õnnistab Tori valla lippu. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Pikuti lainelõikeliselt poolitatud kollasel-punasel lipukangal on punane-valge ülalt avatud hobuseraud, mille otstes on vastavalt valge ja punane käpprist[/pullquote]Lipu pühitsemisel jutlustas piiskop austusest, lugupidamisest ja armastusest. „Uskuge, armastus ja austus sunnivad meid elus tegema kõige paremaid otsuseid ja selle läbi saab inimene Jumala poolt austatud ja õnnistatud. Just nii suhtub Jumal meisse ja see sütitab meis soovi elada Jumalale meelepärast elu. Sündigu Tori vallas austus ja lugupidamine,” kõneles vaimulik.

Lipu õnnistamisel lausus Luhamets: „Ma pühitsen Tori valla lipu kolmainu Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen!” Palvetades ütles ta muuhulgas: „Kingi meile igapäevast lugupidamist ja austust.” Viimaks luges kirikusse kogunenud rahvas koos piiskopiga Meie Isa palvet.

Lipu pühitsemise järel asetati Tori valla lipp kolmikalusele kiriku ja Eesti lippude vahele.

Tori valla lipp on heraldiline vapilipp. Lipul asendab kuldset kollane ja hõbedast valge värvus. Pikuti lainelõikeliselt poolitatud kollasel-punasel lipukangal on punane-valge ülalt avatud hobuseraud, mille otstes on vastavalt valge ja punane käpprist. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:8, normaalsuuruses 105×120 cm.

Valla sümbolid on vapp ja lipp, mille kasutamine on sätestatud Tori valla põhimääruses. Tori valla vapp, lipp ja sümbolid on vabalt ja tasuta kasutatavad igaühe poolt. Valla sümboleid ei tohi kasutada vääritul moel. Nimetatud sümbolite kasutamine on keelatud tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega seonduvalt ning poliitiliste suunitlusega üritustel, teabevahenditel ja meenetel. Ärilistel eesmärkidel võivad kolmandad isikud valla sümboleid kasutada vaid vallavalitsuse loal. Vallavalitsus võib küsida sümbolite kasutamise eest tasu.

[pullquote]koos Eesti riigilipuga Eesti riigilipust vasakule[/pullquote]Igaühel on õigus heisata ja kasutada valla lippu, järgides head tava. Tori valla lipp heisatakse alaliselt Tori valla ametiasutuse hoonetel või lipumastidel. Valla lippu võib kasutada või heisata: alaliselt valla ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel ja vallale kuuluvatel hoonetel; kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel, kus osaleb Tori vald; Tori valla avalikel üritustel, valla asutuste üritustel ja muudel üritustel, kus on esindatud Tori vald; Tori valla territooriumil asuvatel elu-, äri- või büroohoonetel teise lipuna riigilipu kõrval riiklikel pühadel; muudel juhtudel vallavalitsuse loal.

Koos teiste lippudega heisates paigutatakse Tori valla lipp lipurivi tagant vaadatuna järgmiselt:

1) koos Eesti riigilipuga Eesti riigilipust vasakule;

2) koos Eesti riigilipu ja teise riigi lipuga teise riigi lipust vasakule, mis omakorda on vasakul Eesti riigilipust;

3) koos maakonnalipuga maakonnalipust vasakule;

4) koos teiste Eesti linnade ja valdade lippudega paremalt vasakule tähestikulises järjekorras.

5) Masti heisatud lipul peab jääma lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

6) Lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipu ülemisse otsa 10 sentimeetri laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.

7) Kasutamiskõlbmatuks muutunud lipp hävitatakse sündsal viisil.

Urmas Saard