Tubakasuitsuga puutub Eestis regulaarselt kokku enam kui kolmandik töötajaist, mis on ootamatult kõrge näitaja

Regulaarselt puutub töökohal tubakasuitsuga kokku rohkem kui iga kolmas töötaja (35%), selgub 1500 töövõtja seas Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee poolt korraldatud uuringust. Ootamatult joonistub välja, et passiivseid suitsetajaid ehk neid töötajaid, kes puutuvad tubakasuitsuga kokku kolleegide tõttu, on rohkemgi kui ise töökohal suitsetajaid.

Illustratiivne pilt kultuuriselts Kerkau Võsateatri rahvatükist Turulüürika. Foto Urmas Saard
Illustratiivne pilt kultuuriselts Kerkau Võsateatri rahvatükist “Turulüürika”. Foto: Urmas Saard

Värskest uuringust selgub, et tubakasuitsuga puutub Eestis sageli (vähemalt paar korda nädalas) kokku tervelt 35% töötajaist. 17% tubakasuitsuga töökohal kokku puutuvatest töötajatest on ise suitsetajad ja 18% passiivsed suitsetajad, kes peavad tubakasuitsu regulaarselt taluma suitsetavate kolleegide tõttu.

Kõige enam on passiivseid suitsetajaid tööstuses ja tootmises (23% vastanuist), klienditeeninduses (21%) ning mehaanika ja tehnika sektoris (21%). Kõige vähem on passiivseid suitsetajaid infotehnoloogia sektoris, kus kolleegide tõttu puutub regulaarselt tubakasuitsuga kokku 7% vastanutest.

Lisaks toob uuring välja väga suured erinevused meeste ja naiste vahel. Nimelt pea iga teine mees (46%) viibib sageli tubakasuitsu keskel. Naiste seas on antud näitaja tunduvalt madalam (27%). Erinevused statistikas tulenevad sellest, et meeste seas on tervelt kaks korda enam neid, kes ise töökohal suitsetavad.

Ameerika Ühendriikides on viiendik töötajatest passiivsed suitsetajad

Ameerika Ühendriikides hiljuti avaldatud mahuka uuringu (Workplace Secondhand Tobacco Smoke Exposure Among U.S. Nonsmoking Workers) andmetel on passiivne suitsetamine seal Eesti näitajatele väga sarnane – viiendik USA töötajatest on passiivsed suitsetajad.

Ameerika Ühendriikides viibib tubakasuitsu keskel enim töötajaid ehitusvaldkonnas – umbes 2,9 miljonit töötajat. Uuringu autorid tõid välja, et antud sektoris on palju välitingimustes tööd, kus suitsetamisele seatud piirangud tihtipeale ei kehti. Näitaja on aga väga kõrge ka kaubanduse-, tööstuse- ning seadmete paranduse ja hooldusega tegelevates sektorites, kus tubakasuitsuga puutub kokku tervelt 65% töötajatest.

Uuringu autorid tõid soovitusena välja kehtestada töökohal suitsetamisele karmimad piirangud, mis vähendaks passiivsete suitsetajate osakaalu ja aitaks töötajatel tervemana püsida. Eestis korraldatud uuringus tõi kõigest 2% ehitussektori töötajatest välja, et neil on töökohal suitsetamine keelatud.

Tubakainfo veebilehel märgitud info alusel hingavad kõik, kes viibivad suitsetajaga ühes ruumis või viibivad tema lähedal, sisse samu ohtlikke kemikaale kui suitsetaja. Passiivse suitsetamisega seotud terviseriskidena on välja toodud astma tekkimine, kopsuvähk, infarkt ja paljud teised terviseprobleemid.

Henry Auväärt
CVKeskus.ee turundusjuht