Tallinn soovib Harku rabametsa kohaliku kaitse alla võtta

Tänasel Tallinna linnavalitsuse istungil algatati Harku rabametsa Tallinna piiresse jääva osa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus. Ettepaneku selleks tegi Nõmme Tee Selts.

Harku raba tiik. Foto: Jukko Nooni
Harku raba tiik. Foto: Jukko Nooni

[pullquote]Harku raba ja mets oma asukohaga omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana[/pullquote]Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Nõmme territooriumile jäävata rabade kaitse alla võtmisest räägitud aastaid. „Algselt taotleti Pääsküla ja Harku rabade riikliku kaitse alla võtmist. Tol korral leidsid aga nii ministeerium kui riigi keskkonnaamet, et riikliku kaitseala loomine ei ole põhjendatud, sest kaitseväärtust omavad rabad eelkõige kohalikus kontekstis. Pääsküla raba võeti kohaliku kaitse alla 2013. aastal. Harku rabametsa kohaliku kaitse alla võtmine on selle protsessi loogiline jätk,“ märkis linnaosavanem.

Harku metsa kaitse alla võtmiste eelduste tuvastamiseks 2018. aastal ekspertarvamuse koostanud Timo Kark soovitab kaitse alla võtta kogu Tallinna linna ja Harku valda jääva tervikliku roheala, kuid põhjendatud on ka ainult Tallinna linna piiresse loodav kaitseala.

„Harku raba ja mets oma asukohaga omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, mis pakub mitmeid ökosüsteemi teenuseid. Ala on rändekoridoriks erinevatele looma ja linnuliikidele ning see on osa suuremast rohealade võrgustikust, mis tihedalt asustatud piirkondades omavad erilist rolli ka kliimamuutustega kohanemise ja õhukvaliteedi parandamise seisukohast. Kuigi Harku raba ja seda ümbritsevate metsade kaitse on tagatud ka planeeringutega, väärib ala mitmekesine maastik ja eriilmeline mets kaitset vähemalt kohalikul tasandil. Antud piirkonna nagu ka teiste linnaliste rohealade kasutuskoormus on suhteliselt suur, mistõttu vajab see rohkem tähelepanu,“ kirjutas Kark ekspertarvamuses.

Harku metsa kaitseala asub Nõmme linnaosas. Kaitstava ala suuruseks on kavandatud ligikaudu 79 hektarit. Kaitseala piiri koostamisel on lähtutud kaitseväärtuste ekspertiisist ja koostatavast Nõmme linnaosa üldplaneeringust.

Looduskaitseseaduse § 44 lõike 1 kohaselt rakendatakse kohaliku kaitse alla võetud maa-alal sama seaduse §‑s 31 sätestatud kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga leevendada. Piiranguvööndi režiim lähtub põhimõttest, et Harku metsa kaitsealal võiks jätkuda tavapärane külastus ning oleks võimalik ellu viia kaitsekorralduslikke töid, rajada puhkerajatisi ning hooldada tehnovõrke.

Harku raba kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Valdeku 13) 1. aprillist kuni 30. aprillini ning Tallinna veebilehel www.tallinn.ee. Loodusobjekti kaitse alla võtmise avaliku arutelu aeg ja koht avaldatakse menetluse algatamise teates.

Jukko Nooni