Kas lähtutakse jätkuvalt piibellikest väärtustest?

„Väike loov seltskond kristlasi, Schuman, Adenauer ja De Gasperi, aitasid Euroopa välja sõjajärgsest kriisist, juhatades teed, mis lähtus piibellikest väärtustest. Nemad uskusid, et demokraatia on kas kristlik või pole seda olemas,” ütleb Euroopa Parlamendi väliskomisjoni liige Tunne Kelam.

Tunne Kelam. Foto Urmas Saard
Tunne Kelam. Foto: Urmas Saard

[pullquote]Millised on Euroopa tulevikuvõimalused? Kas neid saab veel minevikust leida?[/pullquote]Pro Patria Instituudi, Konrad Adenaueri Fondi ja Tunne Kelami korraldusel leiab aset rahvusvaheline konverents „Euroopa hing 3”, toimumiskohaks Hilton Tallinn Park Hotel.

23. novembril toimuva konverentsi avavad Pro Patria Instituudi juhatuse esimees Trivimi Velliste, Konrad Adenaueri Fondi juhataja Balti riikides ja Põhjamaades Elisabeth Bauer ja Tunne Kelam. Mikuláš Dzurinda, Wilfried Martensi Euroopa Uurimuste Keskuse (WMCES) president, Slovakkia peaminister 1998–2006, arutleb küsimusel „Väärtused versus poliitika – Euroopat liitmas või lahutamas?”

Konverents jaotub kolme osasse. Esmalt „Euroopa hinge otsimas” – juhatab Tartu Ülikooli lektor Paloma Krõõt Tupay. Kakskümmend kuus aastat on möödas ajast, mil Euroopa Komisjoni president Jacques Delors hoiatas, et kui Euroopa hing – vaimsus ja tähendus – pole järgmise kümnendi jooksul leitud, on mäng läbi. Millised on Euroopa tulevikuvõimalused? Kas neid saab veel minevikust leida? Sõna saavad justiitsminister Urmas Reinsalu, Euroopa Parlamendi arengukomisjoni liige (Ungari) György Hölveny ja USA Rahvusliku Demokraatia Instituudi (NDI) direktor (Bulgaaria) Daniel Mitov.

„Euroopa hinge peegeldused ühiskonnas” – juhatab meediaekspert ja Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik. Kuidas leida Euroopa hinge? Kas selle otsimine peaks jääma poliitikute ülesandeks? Kes oskaks seostada ühtsusevaimu mitmekesisusega ja leida tähendust, mis oleks kõrgem pelgalt materiaalsest jõukusest? Esinevad Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektor Alar KILP, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ja Collinsi Instituudi juhataja (Iirimaa) Marion Coy.

Kolmandas osas räägitakse Euroopa hingest eri sfäärides – juhatab Postimehe välistoimetuse juht Evelyn Kaldoja. „Globaalsed muutused on olnud dramaatilised. Paraku ei ole need viinud alati paremuse suunas. On selge, et reeglitel põhinev maailmakord on ohvriks toodud. Tundub, et oleme libisemas maailma, kus ühepoolne jõud maksab rohkem kui mitmepoolsed kokkulepped ning ühised normid ja väärtused,” avaldas tänavu 17. juunil Kultarantal arvamust Soome Vabariigi president Sauli Niinistö. Jätkuvaid mõtteid käsitlevad Eesti Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, poliitikateadlane, Euroopa Kolledži vilistlane (Ukraina) Pavlo Tšerkašõn, Konrad Adenaueri Fondi kodanikuühiskonna koordinaator (Saksamaa)
Kirsti Narinen, Euroopa hübriidohtude vastase keskuse välisuhete juht, endine Soome suursaadik Eestis Eva Majewski.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, mille mõistmiseks kõik sõnavõtud tõlgitakse.

Urmas Saard