Sibulatee tõi Tartu piirkonda maasika

Viiendat korda jagati pealinnas regionaalmaasikaid. Neljast väljaantud maasikast üks jõudis sel aastal Sibulateele. Maasikate jagamine on Rahandusministeeriumi poolt algatatud tunnustusüritus, millega tuuakse esile Eesti parimaid regionaalseid initsiatiive.

Maasika auhinna üleandmiselt
Maasika auhinna üleandmiselt

[pullquote]Sibulatee liikmetel jagub nii värskeid ideid kui ka tahtmist korraldada uusi sündmuseid[/pullquote]Sibulatee on tegutsenud nüüdseks pea üheksa aastat. Paari kohaliku ettevõtja algatusest midagi ühiselt teha on kasvanud välja üle-eestiliselt tuntud märk Sibulatee. Üheltpoolt on tegemist turistidele meeldiva sihtkohaga Kesk-Peipsimaa piirkonnas, teisalt aga tugeva turismivõrgustikuga, kuhu hetkel kuulub 22 ettevõtmist. Sõnumi “üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri” alt on tegeletud nii tootearenduse kui turundusega, nii liikmete koolituse kui kokkuviimisega.

Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe hindab väga arengut, mis on üheksa aasta jooksul toimunud: “Kui veel viis-kuus aastat tagasi oli piirkonna arengus aktiivsemalt kaasa rääkida soovivaid liikmeid paar inimest, siis nüüdseks on kujunenud liikmeskonnast mõnus ca viie-kuueliikmeline tuumik, kes alati tahab sõna sekka öelda ning kes aitab ühiseid tegevusi planeerida ja ellu viia. Ülejäänud võrgustiku liikmed panustavad samuti, kes oma teadmiste, kes aja, kes finantsidega”.

Lainemäe sõnab, et seoses uue ühisvalla piiridega on laienemas veidi ka Sibulatee piirkond. Nii on kaasatud alates sellest aastast võrgustiku tegemisesse ka endine Pala valla piirkond, mis ongi ühe Sibulatee kultuuri, Kodavere ja eesti kultuuri esindava traditsiooni, häll.

Võrgustiku liige, Mesi Tare perenaine Herling Jürimäe kiidab Sibulatee võrgustikust saadavat ühtsustunnet: “Piirkond on küll väike, aga aktiivseid tegutsejaid on meil päris palju. Koostegemisi on rohkelt ja see annab hea tunde. Samas on Peipsi kant paljudele veel tundmatu ning seega jagub ka Sibulateele palju tegevust piirkonna tutvustamisel”.

Regionaalmaasika üleandmisel kiitis regionaalhalduse minister Jaak Aab MTÜ Sibulatee osa kohaliku ettevõtlikkusaktiivsuse kasvatamisel ning tõi eraldi välja tähtsündmuse Sibulatee puhvetite päeva. Sibulatee liikmetel jagub nii värskeid ideid kui ka tahtmist korraldada uusi sündmuseid, millest võivad alguse saada pika traditsiooniga üritused. Nii on siit alguse saanud nii saunafEST, Rääbu päev, Karakatitsa, Kolkja kelk kui Sibulatee puhvetite päev. Suur suvehooaeg saabki alguse 28.aprillil Varnja kalalaada ning Kolkja sadamapäevaga ning lõppeb 15.septembril Sibulatee puhvetite päevaga.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap