Lembit Roosimäe on Pärnumaa populaarseim haridus- ja kultuuritöötaja

Täna hommikul otsustas C. R. Jakobsoni stipendiumi konkursi žürii valida Pärnumaa populaarseimaks haridus- ja kultuuritöötajaks Sindi gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Lembit Roosimäe.

Lembit Roosimäe Foto Urmas Saard
Lembit Roosimäe esinemas Sindi ajalooklubis. Foto: Urmas Saard

Jakobsoni konkursile esitatud Roosimäe töötab Sindi gümnaasiumis õpetajana alates aastast 1990. Ajalugu on teda köitnud varajasest noorusest saadik. Jõgeva keskkooli lõpetamise järel valis ta kõhklematult ajalooõpingud Tartu ülikoolis. Diplomi omandamise järel läks ta Paikusele erikutsekooli poisse õpetama. Tosin aastat hiljem, erikutsekooli likvideerimise järel kutsuti õpetaja tolleaegsesse Sindi keskkooli.

Tema tunnid on ajaloohuvilisele õpilasele köitvad ja paljupakkuvad, sest õpetaja on erudeeritud, oma ainet suurepäraselt valdav. Roosimäe andest panna õpilased ajaloost huvituma kõneleb teadmine, et pea iga kolmas Sindi kooli lõpetaja valib riigieksamiks ajaloo. Igal õppeaastal juhendab ta õpilaste uurimistöid, mida on avaldatud ka kogumikus “Pärandilaegas”. Roosimäe väidab, et mida tugevam on noor ajaloos, seda paremini ta mõistab ja oskab selgitada maailmas toimuvat.

Roosimäe on Pärnu maakonnas ühiskonnaõpetuse ainesektsiooni esimees. Ta aitab korraldada õpilaskonverentse, mis on alati leidnud kajastamist ka ajakirjanduse erinevates väljaannetes.

[pullquote]Kuldmedaliga Sindi gümnaasiumi lõpetanud Raab on ühtlasi ka ere näide Roosimäe suurepärasest võimekusest õpilasi oma ainega siduda.[/pullquote]Roosimäe õpilased on olümpiaadidel ilma teinud. Näiteks olgu õpetaja Martin Tamme võit üleriigilisel ajaloo-olümpiaadil 1999. aastal või Dajana Raab, kes saavutas 2012. a esimesel rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil Kiievis pronksmedali. Kuldmedaliga Sindi gümnaasiumi lõpetanud Raab on ühtlasi ka ere näide Roosimäe suurepärasest võimekusest õpilasi oma ainega siduda. Raab läks põhikooli lõpetamise järel Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumisse, aga otsustas mõne aja möödudes naasta Sindi gümnaasiumisse, kuna tema sõnul on selles koolis ajaloo õppimise võimalused palju paremad.

Roosimäed on tunnustatud kodanikupäeva aumärgiga. Sindi Aastainimeseks nimetati Roosimäe 2002. aastal. Väga kõrgelt on teda hinnatud ka väljapool Sindit. Pikaajalise ajaloo ja koduloo alaste teadmiselamuste jagamise; Paikuse valla noortele mahuka ja sisuka kodu-uurimusliku tegevuse ja mälumänguharrastuse populariseerimise eest omistati talle 2006. aastal Paikuse valla kõrgeim tunnustus, Paikuse valla Vapimärk. Aastaõpetaja aunimetuse pälvis Roosimäe 2007. aastal. MTÜ Eesti Lipu Seltsi aktiivse liikmena pälvis ta tänavu juhatuse tänukirja eelkõige noorte seas tehtava lipukultuuri kasvatamise eest. Koos Sindi gümnaasiumi noorte lipu seltsi abilistega oli ta ühena õpetajatest riigikogu esimehe Ene Ergma vastuvõtul, millega avaldati kõrge riikliku institutsiooni poolset tunnustust koolis toimuvale lipukultuuri kasvatamisele.

[pullquote]„Kuid ta oli meiega nii väga mõistev,“ ütles Välba.[/pullquote]Õpetajana jagab ta oma teadmisi õpilastele ja kolleegidele läbi Sindi gümnaasiumi raadio- ja telesaadete. Tänavu 1. mail meenutas tuntud tele- ja raadioajakirjanik Anu Välba, et neil oli tüdrukuteklass kahe poisiga, klassijuhatajaks maailma kõige heasüdamlikum õpetaja Lembit Roosimäe, kellele nad polnud kaugeltki mitte unistuste klass. „Kuid ta oli meiega nii väga mõistev,“ ütles Välba.

Roosimäe kolleegid iseloomustavad teda inimesena äärmiselt vastutuleva ja tagasihoidliku isiksusena, kellel jätkub erilist armastust ka loomadele. Kuid Roosimäe pole üksnes Sindi gümnaasiumis lugupeetud ja armastatud inimene. Ta on suur sõber Sindi Muuseumile, olles osalenud kolm aastat muuseumi nõukogu töös ja vedades juba kümme aastat muuseumi juures tegutsevat ajalooklubi, mis on sellise vabatahtliku ühendusena Pärnumaal teadaolevalt ainus omataoline.

Jakobsoni stipendium antakse laureaatidele üle pühapäeval, 23. juulil Kurgja talumuuseumi peamajas.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap