Eestimaa pühakojad ootavad teelisi

Eesti Kirikute Nõukogu projekt „Teeliste kirikud 2017“ on valmis saanud ning pühakojad üle Eestimaa ootavad teelisi.

Teeliste kirikud 2017 Foto Urmas Saard
“Teeliste kirikud 2017”. Foto: Urmas Saard

Kirikute nõukogu egiidi all valminud teatmik „Teeliste kirikud 2017“ on käepärane abivahend turistidele ja matkajatele, tutvustades eesti ja inglise keeles 449 pühakoda. Teatmik annab informatsiooni kirikute ajaloost, vaatamisväärsustest, suvistest lahtioleku- ja jumalateenistuste aegadest, samuti leiab teatmikust teavet pühakodades toimuvatest kirikukontsertidest ning majutusvõimalustest.

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident Meego Remmel kirjutab teatmiku avasõnas: ”Argielu omandab igavikulise mõõtme kokkupuutes pühadusega. Nii leiab filosoof Mircea Eliade. Pühadust ja pühadusetunnet ei kogeta alati ja igal pool. See on raskesti seletatav. Ometi on ta olemas. Sakraalruumi sisenedes astume otsekui teise aegruumi. Üle aja kõrgub ajatu, üle inimliku – jumalik.

Teeliste kirikute aegruum võib avardada aegade- ja ruumiülest elukogemust meiegi jaoks. Käesolev teatmik juhatab teed väga erinevate pühakodade juurde üle Eestimaa. Pühadus on seesama sõltumata pühakodade erinevusest. Kristlike kirikute uksed avanevad hingedel. Teretulnud on ühtviisi kõik, olgu me kodu- või võõramaalased, usklikud või umbusklikud.

Tundmatu või tuntudki pühakoja juures peatumiseks tasub aega võtta. Märkame välist. Sisemise märkamine on süüvimise taga. Seesmiselt vakatudes võime seda märgata. Adume, mis on meie sees. Silmi tõstes võib heiastuda seegi, mis on varjatult meie üle ja ümber. Kes on. Püha on. Nii on iidsetesse pühakodadesse materialiseerunud aegadeülene pühadusepalve. On see kõnetu tunnistus meiegi viimsetest igatsustest? „Pühamud on vaibastatud palvetega,“ tõdeb kirjanik Fanny de Sivers.”

Värvitrükis väljaande tiraaž on ca 23 000 eksemplari ja seda jagatakse tasuta turismiinfopunktides ja kirikutes üle Eesti.

Paralleelselt trükisele on kasutamiseks ka Teeliste kirikute veebileht, millelt leiab informatsiooni seitsmes keeles: eesti, inglise, saksa, soome, rootsi, vene, prantsuse.