Tallinna 21. kooli liputoimkond on 20-aastane

Eile, 20. veebruaril, toimus Tallinna 21. kooli liputoimkonna korraldatud Eesti Vabariigi 99. sünnipäevale ja kooli liputoimkonna 20. sünnipäevale pühendatud pidulik aktus.

Pilt meenutab 2014 a mais toimunud Tallinna 21 kooli liputoimkonna ja inspitsiendigrupi demonstratsioonesinemist Sindi gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli õpilastele Foto Urmas Saard
Pilt meenutab 2014, a mais toimunud Tallinna 21. kooli liputoimkonna ja inspitsiendigrupi demonstratsioonesinemist Sindi gümnaasiumi ja Paikuse põhikooli õpilastele. Foto: Urmas Saard

Pidulikul sündmusel osalesid lisaks kooliperele ja vilistlastele külalistena ka Tunne Kelam abikaasaga, Eesti lipu seltsi esimees Jüri Trei ning Staabi- ja sidepataljoni esindatus.

Kogunemise alguses leidis aset mälestushetk ja pärgade asetamine Staabi- ja sidepataljoni mälestuskivi juures. Mälestuskogunemisel osales kooli juhtkond, õpilasesindus, liputoimkond, inspitsiendigrupp ja segakoor.

Päeva teisel poolel toimus legendaarse kooli liputoimkonna 20. aastapäeva pidulik aktus, millest võtsid osa liputoimkonna endised ja praegused liikmed, õpilasesindus, Inspitsiendigrupp, KultuuriGild, külalised, 10. klassid ja segakoor.

Tallinna 21. kooli õpilasorganisatsioonina tegutsev liputoimkond sai alguse 1997. aastal. Oma teenistusega soovib liputoimkond tutvustada viisakust ja austust Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu, näidates isiklikku eeskujuga lugupidamist sümbolite tähenduse vastu. Peamiseks eesmärgiks on esitada, valvata ja kaitsta Tallinna 21. kooli lippu, vajadusel ka riigilippu lähtuvalt Eesti lipu seadusest ja Euroopa kultuuritraditsioonidest.

[pullquote]Oma teenistusega soovib liputoimkond tutvustada viisakust ja austust Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu, näidates isiklikku eeskujuga lugupidamist sümbolite tähenduse vastu.[/pullquote]Ülesannete hulka kuuluvad lippude paigutamine aula lipulooži või nende toomine aulasse; lipuvalve; osalemine Üksik-Sidepataljoni mälestusmärgi juures kooli ees koos Eesti Kaitseväega toimuvatel tseremooniatel, lipuheiskamistel Pika Hermanni torni juures, rahvuslikel tähtpäevadel ja osavõtt laulupidude rongkäikudest. Vajadusel osaleb koos liputoimkonnaga Tallinna 21. kooli trummiüksus täies koosseisus või üks selle liige.

Toimkond on osalenud protokolli ja etiketi koolitustel demonstratsioonidega nii pealinnas kui kaugemal riigi erinevates kohtades.

Kooli kodulehe teatel on nende liputoimkond vabatahtlikest gümnaasiumiastme noormeestest koosnev pidevalt tegutsev riviline üksus, kes läbinud vajaliku väljaõppe ja andnud piduliku vande. Üksust juhivad liputoimkonna ülem ja tema asetäitja, kes on ka ise üksuse liikmed. Ettevalmistus toimub vilistlasest instruktori juhendamisel. Toimkonnal on väljatöötatud oma rivikord, erinedes mõnevõrra Eesti Kaitseväe omast, kuid on sellega ühildatav, samuti kantakse oma vormi.

2009. a sügisel sai liputoimkond haridus- ja teadusministrilt Tõnis Lukaselt tänukirja rahvusvärve ja -lippu väärtustavate esinemiste eest rahvuslikel ettevõtmistel.

Urmas Saard

Pildigalerii fotode autorid Mari-Ann Kelam ja Tarmo Kruusimäe

Share via
Copy link
Powered by Social Snap