Pärnu Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu alustab sündmusega „Pärnu Kutsub“

Esimese vilistlaskogu moodustamisest on möödunud 88 aastat. Kooli aastapäeval, 16. novembril 1928. aastal, pidas vilistlane, noor advokaat August Tõnisson ettekande, mille lõpetas sooviga, et gümnaasiumi juurde loodaks vilistlaskogu, mis päädis siseministrilt tegevusloa saamisega 12. märtsil 1929. aastal.

Ene Post ja Annely Akkermann Foto Urmas Saard
Ene Post ja Annely Akkermann. Foto: Urmas Saard

Nii toona moodustatud kui ka täna taas loodud vilistlaskogu eesmärk on sama – endiste õpilaste koondamine kooli ümber.

Tänane direktor Mart Kuuskmann tervitas kohale saabunuid ning tänas vilistlasi, kes on seni osalenud kooli ajaloo jäädvustamisel ja kelle kindel sõna ei lubanud kooli likvideerida 2014. aastal.

Õpetaja ja vilistlane Anne-Maarja Tammaru kõneles sellest, kuidas vilistlased saaksid koolile abiks olla. Üks asi on kindlasti raha, et õpilased ei peaks ise ostma raamatuid või paljundusmasina juures jätkuks paberit, aga veelgi tähtsam on, et Pärnu Ühisgümnaasium saaks jälle tuntuks kui Eesti Vabariigi rajajate kodukool.

Kõik 12 kohalviibinud vilistlast leidsid ühel meelel, et kuulsusrikka kooli ajalugu tuleb tuua praeguste õpilaste ette, on need siis Eesti ajaloos oluliste isikute maalid fuajees või uuesti ellu kutsutud traditsioonid.

Enn Raadik andis eelmise vilistlaskogu juhatuse nimel Annely Akkermannile üle rea selle tegemisi kajastavaid dokumente. 1940. aastal likvideeritud vilistlaskogu õigusjärglasena 1999. aastal alustanud vilistlasühing tegi ära tohutu töö kooli ajaloo uurimisel algusest kuni 1952. aastani. Selle tulemusel valmis pea 800-leheküljeline entsüklopeediline teos, mis kõneleb nii kooli ajaloost ja arengust kui ka koolivendade elusaatustest ajaloo keerdkäikudes. Alates Eesti rahvusliku mõtte sünnist ja Vabadussõjast kuni elust seal- ja siinpoolt raudset eesriiet, Siberi vangilaagriteni välja.

[pullquote]kuulsusrikka kooli ajalugu tuleb tuua praeguste õpilaste ette, on need siis Eesti ajaloos oluliste isikute maalid fuajees või uuesti ellu kutsutud traditsioonid[/pullquote]„Vilistlaskogu ja liikmete vaheline suhtlus on nagu kahesuunaline liiklus. Vilistlased saavad anda oma panuse kooli vaimu ja traditsioonide hoidmisel, kooli õppeprogrammide mitmekesistamisel ja õpitahte utsitamisel. Vilistlased saavad vastu rahulolu eneseteostusest ja -haridusest, põnevaid tutvusi nooremate ja vanemate kaasvilistlasega, lusti ühisest tegutsemisest ning rõõmu heast seltskonnast,“ kõneles Annely Akkermann.

Teet Veer, kes hoiab silma peal juriidilisel korrektsusel, ütles, et vorm on nüüd valmis, aga see on lihtsaim ülesanne, keerulisem on sisuga täitmine.

„Pärnu kutsub,“ ütles Margit Raid ja see tähendab, et Pärnu Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu kutsub oma liikmeid Pärnusse laupäeval 12. augustil.

Vilistlaskogu liikmeteks võivad olla kõik, kes on õppinud Pärnu Ühisgümnaasiumis vähemalt kaks aastat, vahet pole, kas põhikooli- või gümnaasiumiosas. Vilistlaskogu taas asutajatele teeb rõõmu, et avaldusi on tulnud vilistlastelt Prantsusmaalt, Belgiast ja Hollandist ning vanuseliselt jagunevad liikmed enam-vähem võrdselt: pooled alla ja pooled üle 30 aasta. Vilistlaskogu Facebooki grupiga on liitunud pea 200 vilistlast.

Urmas Saard

Samal teemal:

Annely Akkermann Pärnu Ühisgümnaasiumi 155 vilistlaste õhtul

 

 

 

Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlased asutavad taas vilistlaskogu

Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlane õpetaja Kadri Foto Urmas Saard

 

 

 

Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlased julgustavad noori välismaal õppima

Share via
Copy link
Powered by Social Snap