Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlased asutavad taas vilistlaskogu

„Kui Pärnu linn on Eesti Vabariigi sünnilinn, siis Pärnu Ühisgümnaasiumi võime õigusega lugeda Eesti Vabariigi sünnikooliks,“ kinnitab Annely Akkermann, sama kooli vilistlane ja vilistlaskogu taasasutamise peamisi eestvedajaid.

Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone on kõigilt külgedelt nauditava vaatega Foto Urmas Saard
Pärnu Ühisgümnaasiumi hoone on kõigilt külgedelt nauditava vaatega. Foto: Urmas Saard

29. jaanuaril kell 15.00 oodatakse kõiki Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlasi kooli praeguse hoone (Kooli 13 Pärnu linnas) saali, et taas kord asutada vilistlaskogu.

Annely Akkermann: „Meie kooli vilistlased on eesti rahvustunde äratajad nagu Mattias Johann Eisen ja Villem Reimann. Meie vilistlased on Eesti riigi rajajad Jüri Vilms, Konstantin Päts, Friedrich Akel ja Jaan Teemant. Meie kooli on lõpetanud esimese Eesti Vabariigi viimane peaminister ja esimene eksiilvalitsuse juht Jüri Uluots. Mõningail andmeil läks vabatahtlikuna Vabadussõtta 30 koolinoort, lisaks õpetajad ja 64 vilistlast. Eesti Vabariigi 100. ja meie kooli 155. sünniaastal on just õige aeg taasluua kooli vilistlaskogu.“

Esimene vilistlaskogu loodi 1929. aastal ning selle üheks traditsiooniks oli vilistlaste ja gümnasistide kohtumine jaanuarikuu viimasel pühapäeval, kus vilistlased tutvustasid gümnasistidele erinevaid ülikoole ja õppimisvõimalusi. Ka selle aasta jaanuarikuu viimasel pühapäeval, kohe peale vilistlaskogu asutamiskoosolekut, kohtuvad gümnasistid vilistlastega, seekord julgustavad Hollandi, Läti ja Suurbritannia ülikoolid lõpetanud vilistlased linna ja maakonna noori asuma õppima välismaale.

Annely Akkermann Pärnu Ühisgümnaasiumi 155 vilistlaste õhtul
Annely Akkermann Pärnu Ühisgümnaasiumi 155 vilistlaste õhtul

Oodatud on ka lapsevanemad ning põhikoolide lõpuklassi õpilased, sest välisülikooli õppima asumine nõuab julgust ja ettevalmistust nii õpilastelt kui ka nende vanematelt. Vilistlased räägivadki, milleks tuleb valmistuda ja kuidas tegelikult hakkama saada.

Enn Raadik: „ Pärnu Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu tegutses aktiivselt aastatel 1990- 2008 Tallinnas . Eestvedajad olid Viljar Raidam, Elmar Joosep, Hugo Hiibus ja Väino Ermel, vilistlaskogul oli oma põhikiri . Huvitav oli see, et tegevusse olid kaasatud ka välismaal elavad meie kooli vilistlased . Üheksakümnendate lõpul tekkis initsiatiiv luua vilistlaskogu Pärnu ja Tartu osakond, kuid sellest suuremat asja ei saanud . Küll aitasid Pärnus elavad vilistlased aktiivselt kaasa, et Elmar Joosepi eestvedamisel sai 2006. aastal ilmuda ligi 800 leheküljeline kooli ajalooraamat „Pärnu ühisgümnaasium algusest aastani 1952“. Idee taasluua Ühisgümnaasiumi vilistlaskogu on igati tervitatav.

Loodava vilistlaskogu eesmärgiks on vilistlaste ühendamine selleks, et kanda edasi Pärnu Ühisgümnaasiumi, Eesti Vabariigi sünnikooli vaimu ja traditsioone, säilitada vilistlaste kontakte kooliga ja anda panus oma riigi ning kooli arengusse.

Eesmärgi saavutamiseks aitab vilistlaskogu kaasa oma vilistlaste mälestuse jäädvustamisele ja nende saavutuste tutvustamisele, aitab kaasa kooli majanduslikule ja vaimsele arengule, aitab tõsta õpimotivatsiooni ning koolielu mitmekesistada, avardab gümnasistide maailmapilti, tutvustades neile kaasaegsete organisatsioonide toimimise mudeleid ning uusi ameteid.

Kaasaegses ühiskonnas, kus suur osa tööd tehakse arvutiga kas või kodus, aga areneda soovivad organisatsioonid on aina talentide jahil, ei saa pidada vähetähtsaks vilistlaste aktiivset seltsielu ega selle raames sõlmuvaid tutvusi.

Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlaste hulgas on palju erinevate valdkondade asjatundjaid, kelle loengute kuulamine lihtsalt enese harimiseks on selge intellektuaalne rõõm.

Kõik inimesed seisavad eelmiste põlvkondade õlgadel ega ole suuremat rahulolu kui teadmine, et ollakse lisanud oma pikkus oma riigi ja kooli kõrgusele. Ootame kõiki vilistlasi liituma, liitumisavaldus ja muud asutamisdokumendid on kättesaadavad kooli kodulehel.