Sindi kiriku taastamisega võib alustada

Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raie 20. jaanuari käskkirjaga eraldati programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” 2017. aasta eelarvest EAÕK Sindi Jumalailmumise kiriku katuse ja kellatorni taastamiseks 67 928 eurot.

Remonti vajav Sindi Jumala ilmumise kiriku kellatorn Foto Urmas Saard
Remonti vajav Sindi Jumalailmumise kiriku kellatorn. Foto; Urmas Saard

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK ) kantsler Martin Toon selgitas, et vajalik hange restaureerimistööde teostamiseks viidi läbi juba 2016. aastal. EAÕK Kirikuvalitsuse ehitus- ja kinnisvarakomisjon tunnistas parimaks Pärnu Katuseabi OÜ hinnapakkumise, mis esitati ka pühakodade programmi taotlusvooru ja Sindi linnavolikogule.

„Hetkel oleme alustanud ettevalmistusi töövõtulepingu sõlmimiseks. EAÕK soov on alustada võimalikult peatselt ja tööd sügiseks lõpetada,“ ütles Toon. Tema sõnul sisaldab kellatorni remont lisaks katusekatte vahetusele ka kahjustunud sarikate proteesimist, aluslaudise vahetust, tipuristi korrastamist ning torni plekkosast kuni räästani fassaadi restaureerimist.

Sindi kiriku kõigi katuste restaureerimisega loodetakse valmis saada 2019. aasta lõpuks. Katuste restaureerimiseks vajalike muinsuskaitse eritingimuste koostamisel on teostatud praeguse olukorra uuringud ja vaatluste alusel valminud vastav dokumentatsioon koos soovitustega. „Restaureerimistööde praktika näitab, et puittarindi kahjustuste tegelik ulatus selgub konstruktsioonide avamise käigus ja sageli on need kirjeldatust suuremad,“ rääkis kantsler.

[pullquote]Kuldamistöö teostamise ja selleks tarvilike annetuste korjamise otsustab Pärnu-Saare piiskop lähiajal[/pullquote]Küsimusele, kas eraldatud rahast võib kavandatud töödeks väheks jääda, vastas Toon, et käesolevaks aastaks plaanitud tööd loodetakse senikavandatu alusel praeguste eraldiste summaga ära teha. „Järgmiseks aastaks kavandatud tööde hanke osas otsustame täiendavalt. Kui senine teostaja on valmis jätkama praeguse hinnapakkumise alusel, ei pruugi täiendav konkurss olla vajalik. Kindlasti peab kirik leidma veel täiendavalt vahendeid kellatorni tipuristi kuldamiseks, milleks kirikurahvas on soovi avaldanud. Kuldamistöö teostamise ja selleks tarvilike annetuste korjamise otsustab Pärnu-Saare piiskop lähiajal.“

Möödunud aasta sügisel kohtus kantsler toonase Sindi linnapea Marko Šoriniga (praegu riigikogu liige) ja palus võimalusel Sindi linna abi projekti rahastamiseks kahe aasta jooksul 10 000 euroga. Detsembri alguses võttis Sindi volikogu vastu otsuse Sindi õigeusu kiriku katusetööde kaasrahastamiseks aastatel 2017-2019. Nüüd teatas Sindi linnapea Rein Ariko, et linna käesoleva aasta eelarveprojektis on kiriku remondiks eraldatud 9 000 eurot. „See otsus on EAÕK-le väga oluliseks abiks ja suureks rõõmuks Sindi õigeusu kogudusele. Omavalitsuse toetus annab meile ja riigile tarviliku kindluse katusetöödega jätkamisel,“ kinnitas Toon.

EAÕK pühakodadest on Sindi kirik tänavu üks kahest raha saajatest kogu riigis. Lisaks Sindi sakraalhoonele eraldati veel 45 000 eurot Põlvamaal asuva Saatse Püha Paraskeva kiriku remondiks. Toon ütles, et Saatse kiriku kellatorni kiiver ja kellakoja katus restaureeriti 2015. aastal, käesoleval aastal on kavas restaureerida pikihoone, nelitise ja absiidi kastus.

Urmas Saard

Samal teemal:

Viltu vajunud rist tõsteti Sindi kiriku tornist maha 2008 a Foto Urmas Saard

 

 

 

Sindi kirik vajab uut katust

One thought on “Sindi kiriku taastamisega võib alustada”

  1. Suur rõõm on kuulda, et läbi aastakümnete väldanud ja seeläbi mitme linnajuhi soov ja võimaluste otsimine Sindi ilusa pühakoja taastamiseks on lõpuks teoks saamas! Volikogu toetus siin on ainuõige ja asjakohane! Edu eestvedajatele ja jõudu! Tubli tegu!

Kommenteerimine on suletud.