Fotokonkurss “Aastaring Lahemaal – loodus ja inimene”

Tänavu tähistab Eestimaa suurim ja vanim rahvuspark Lahemaa oma 45. sünnipäeva. Märgilise tähendusega sünnipäeva-aastal, kutsub rahuspark üles loodus- ja kultuurihuvilisi inimesi jäädvustama Lahemaa kohalikku eluolu ja jagama emotsioone, mida Lahemaa keskkond aasta ringi pakub.

Sindi fotograafid Lahemaal, Valgejõe ääres Foto Urmas Saard
Sindi fotograafid Lahemaal, Valgejõe ääres. Foto: Urmas Saard

MTÜ Lahemaa Ökoturism on keskkonnasõbralikku turismi piirkonnas edendanud 10 aastat ning MTÜ Lahemaa Looduskool on keskkonnakaitsja Veljo Ranniku põhimõtetel loodusharidust edendanud juba aasta.

Fotokonkursi eesmärk on juhtida tähelepanu Lahemaa rahvuspargi maastike ja pärandkultuuri ainulaadsusele ning märgata inimest, tema igapäevaelu ja tegevusi. Konkursile oodatakse pilte aastaringist Lahemaal: rahvuspargi maastikest kui sealsest elus ja eluta loodusest, inimtegevuse jälgedest maastikul nagu näiteks hooned, kiviaiad, sillad, ja inimeste tegevustest nagu kalapüük, suvine heinategu, suusatamine jne. Iga pilt peab jutustama ka loo või kandma endas emotsiooni.

Fotokonkursi tingimused:
1. Konkurss kestab 15. veebruarist 2016-15. jaanuarini 2017.
2. Fotol kajastatu peab olema pildistatud Lahemaa rahvuspargis viimase kolme aasta jooksul (2014-2016).
3. Iga autor võib konkursile esitada maksimaalselt kuus tööd.
4. Võistlusel osalemiseks tuleb saata fotod märgusõnaga “Fotokonkurss” e-posti aadressile lahemaa.rp@gmail.com või laadida pildid “pilve” ning saata gmaili aadressile link, kust saab pildid alla laadida.
6. Võistlusele saadetud tööd avaldatakse koos autori nime ning pildi kirjeldusega Facebooki lehel Lahemaa rahvuspark (maamärk), albumis Lahemaa Fotokonkurss 2016.
7. Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et andmed pildi autorluse kohta on tõesed
8. Piltide hindamine toimub Facebookis rahvahääletuse ning korraldaja osapoolte (Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism, MTÜ Lahemaa Looduskool) žürii hindamistulemuste alusel.
9. Konkursi töid hinnatakse kolmes vanusekategoorias:
1. Lapsed kuni 13 aastat
2. Noored 14-21 aastat
3. Täiskasvanud

Oma vanusegrupis parimate fotode autorid saavad tunnustatud.
Võidutööd kuulutatakse välja 15. veebruaril 2017.
10. Korraldajatel on õigus võistlusel osalevaid töid edaspidi heaperemehelikult kasutada ja levitada, viidates töö autorile.

Nõudmised võistlustööle
a. Foto pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit.
b. Foto vorming peab olema JPG/JPEG või TIFF
c. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt (kaamera, nutitelefon vms) või filmilt digitaliseeritud.
d. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires.
e. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.
f. Fotoga koos tuleb esitada:
– autori nimi;
– autori vanus;
– kontaktandmed (telefon, e-post);
– foto tegemise aeg (kuu ja aasta) ja koht (maakond, vald, küla, talu);
– foto kirjeldus, mis peab sisaldama autori lugu ja emotsiooni seoses pildil kujutatuga.

Täpsem info: http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa-45/fotokonkurss-aastaring-lahemaal-loodus-ja-inimene-2/