Õigusabi kolib advokaadibüroost internetti

DigiLegali logo.
DigiLegali logo.

Eesti juristid avasid uue õigusabilehe DigiLegal, mis võimaldab koostada levinumaid juriidilisi dokumente nagu üüri-, müügi-, töövõtulepingud internetis tasuta. Spetsiaalne IT-lahendus tagab, et koostatavad lepingud vastaksid kehtivale seadusele ja kohtupraktikale. Tulemuseks on juriidiliselt korrektne leping, mida on võimalik alla laadida, edasi saata või kohe ka välja printida.

“Olen korduvalt kogenud, et lepingute koostamise ja nende sisu selgitamisega seotud õigusabi on Eestis raskesti kättesaadav, kallis, ebaõiglane ega loo alati väärtust. DigiLegali idee sündis seega täiesti praktilisest vajadusest luua süsteem, mis oleks mõistetav ja kättesaadav kõigile,” rääkis DigiLegali üks loojatest Sander Kaus, kes on lõpetanud nii Tartu Ülikooli õigusteaduste kui ka Oxfordi Ülikooli majanduse magistrantuuri. “Selle asemel, et maksta juristile kõrget tunnihinda, on DigiLegali abiga võimalik leping ise kiiresti koostada, digiallkirjastada, saata või välja printida. Minu hinnangul peaks õigusabi olema vahend, mis parandab ühiskonna toimimist ja lihtsustab igaühe elukorraldust. DigiLegal on kahtlemata üks samm lähemale selle visiooni täitmisel.”

DigiLegali teine asutajaliige vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli õppejõud Kristjan Tamm on veendunud, et lähiaastatel toimub IT-alane läbimurre ka õigusnõustamises. “Infotehnoloogiliste lahenduste abil muutub teatud valdkondades õigusabi senisest oluliselt kättesaadavamaks ja odavamaks. DigiLegal on kindlalt üks hea näide sellisest arengust,” märkis Tamm.

“Nii nagu pole mõtet sama ratast ikka ja jälle uuesti leiutada, on ka põhjalikult läbimõeldud lepingut võimalik väikeste muudatustega üha uute tehingute juures kasutada. Seda põhimõtet olemegi DigiLegali IT-lahenduse puhul järginud,” selgitas DigiLegali kolmas asutajaliige, Tartu Ülikooli õigusteaduse magister ja õppejõud ning endine Skype’i arendustoe teenustejuht Peeter P. Mõtsküla.

“DigiLegali tööpõhimõte on lihtne – esmalt tuleb valida lepinguliik ja täita personaalne küsimustik ning seejärel on võimalik leping alla laadida,” selgitas Mõtsküla. “Tulemuseks on professionaalne dokument, mis on kooskõlas kehtivate seaduste, kohtupraktika ning enamlevinud äritavadega. IT-süsteem jagab seejuures selgitusi, avab terminite sisu ja aitab kasutajal välja selgitada tema jaoks parima lahenduse.”

DigiLegali keskkonna kasutamisel ei ole hinnakirja, kuid kasutajatele pakutakse võimalust vabatahtlikkuse alusel teenuse eest tasuda – lähtuvalt personaalsest hinnangust, kui palju tal teenusest kasu oli. Saadud vahendid kasutatakse keskkonda uute lepingute lisamiseks ja automaatse tõlkelahenduse väljatöötamiseks.

DigiLegal on innovaatiline tehnoloogiline keskkond, mis on eelkõige mõeldud lepingute ja dokumentide koostamiseks, sellealaseks nõustamiseks ning automaatseks lepingute tõlkimiseks inglise, vene ja teistesse keeltesse. Lehekülje eestvedajad on vabatahtlikud professionaalid, kelle ühiseks eesmärgiks on õiguskeskkonna parendamine läbi õigusteenuse kättesaadavamaks muutmise. Teenuse kasutaja saab ise otsustada, kas ta soovib saadud abi eest mingi summa annetada ettevõtmisele. Saadud raha investeeritakse keskkonna paremaks muutmisesse.