Koostööprogrammiga toetatakse Eesti-Läti piiriäärset arengut

Euroopa Komisjonilt sai heakskiidu Eesti-Läti Programm 2014-2020, mille eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide arengut. Programmil on neli toetussuunda kogueelarvega 45,6 miljonit eurot.

Piiritulbad piirilinnade Valga ja Valka vahel Foto Urmas Saard
Piiritulbad piirilinnade Valga ja Valka vahel. Foto: Urmas Saard

Rahandusministeeriumi pressiteate kohaselt oodatakse riigihalduse ministri Arto Aasa sõnul erinevatelt organisatsioonidelt ideid ja projekte, et pakkuda Eesti ja ka Läti piirialadel elavatele inimestele täisväärtuslikku elukeskkonda ja atraktiivsemat ettevõtlusruumi.

„Programmiga toetatakse näiteks Eesti ja Läti ettevõtjate koostööd ja uute ühiste ettevõtete loomist. Lisaks toetatakse Eesti ja Läti väikesadamate võrgustiku loomist, turismitoodete arendamist ning ka ühise tööturu arengut soodustavaid projekte,“ ütles Arto Aas.

Taotlusi saab esitada neljale toetussuunale

„Aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond“, kogueelarvega 11,4 miljonit eurot, toetab Eesti ja Läti ettevõtjate koostööd ja infovahetust, ettevõtlikku elustiili, uute ettevõtete loomist, uute toodete ja teenuste arendamist ning ühiseid turundustegevusi.

„Puhas ja hinnatud elukeskkond“, kogueelarvega 13,6 miljonit eurot, toetab loodus- ja kultuuripärandil põhinevate loodussõbralike ning uute toodete ja teenuste loomist, loodus- ja kultuuripärandi objektide korrastamist. Lisaks ka turismi toodete ja teenuste turustamist, keskkonnaõnnetustele reageerimisvõimekuse tõhustamist, reostustõrje ennetamist ning ühiste veeressursside haldamise parandamist. Samuti toetatakse Valga-Valka ühise linnaruumi arengut.

Eesti-Läti piiril Mõisaküla kohal Foto Urmas Saard
Eesti-Läti piiril Mõisaküla kohal. Foto: Urmas Saard

„Parem sadamate võrgustik“, kogueelarvega 9,3 miljonit eurot, toetab rahastamisi, mis aitavad arendada Eesti ja Läti väikesadamate võrgustiku loomist koos uute pakutavate teenustega, et viia väikesadamad ühtsele teenusstandarditele.

„Integreeritud tööturg“, kogueelarvega üks miljon eurot, toetab Eesti ja Läti tööportaalide ja töökuulutuste paremini ligipääsetavamaks muutmist. Töötamiseks teisel pool piiri arendatakse keele- ja tööoskust. Samuti toetatakse algatusi täpsema informatsiooni ja paremate tugiteenuste kättesaadavuse tõstmiseks mõlemal pool piiri, inimeste töövõimaluste teadlikkuse kasvu ning võimalusi töötamiseks mõlemal pool piiri.

Euroopa Regionaalarengu Fond panustab 45,6 miljonit euro suurusest kogueelarvest 38 miljonit ja Eesti riik 7,6 miljonit eurot.

Esimene taotlusvoor kuulutatakse välja järgmise aasta alguses programmi kodulehel – www.estlat.eu.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap